adam-kruml-1024×684-1

AKCE NABITÁ DOBRÝMI SKUTKY

Složitá epidemiologická situace sice posunula Galavečer oceňování dobrovolníků z loňského prosince skoro o půl roku, nicméně neztenčila dobrovolnické aktivity. Ba právě naopak. Dobrovolnictví dostalo nový impuls a ten pokračuje i po příchodu válečných uprchlíků z Ukrajiny. V Kongresovém sále Paláce Atrium byly nicméně tento týden předány ceny za dobrovolnictví jednotlivcům, neziskovým organizacím a společensky odpovědným firmám v uplynulém roce. Večerem provázela známá moderátorka a pardubická rodačka Jolana Voldánová.

Akci nabitou dobrými skutky připravila již po jedenácté Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Veřejnost mohla své favority nominovat od září do listopadu roku 2021 ve třech kategoriích. Celkem se sešlo 75 nominací. Komise ocenila deset mimořádných počinů z kategorie Dobrovolník, tři z kategorie Nezisková organizace a stejný počet v kategorii Společensky odpovědná firma. Navíc bylo uděleno několik speciálních cen.

Jsem rád, že v tak náročné a složité době, jako byly roky 2020 a 2021, se ještě více projevil význam dobrovolnictví
a nezastupitelná role neziskovek v kraji
,“ uvedl Pavel Šotola, krajský radní odpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který měl nad akcí záštitu. „ Velmi mě těší, že se také více prosazuje trend společenské odpovědnosti firem, bez toho by se mnoho aktivit vůbec nedalo uskutečnit, ale důležitá je i jejich péče o vlastní zaměstnance. Při pročítání příběhů dobrovolníků vidím tu velkou obětavost, která je pro mnoho lidí tak samozřejmá. Je mezi nimi i řada mladých lidí, z nichž mě zaujaly například aktivity 17leté Markéty Šafránkové z Chrudimi. Ta pomáhá vlastně od dětství s volnočasovými kroužky v Domě dětí a mládeže, na letních táborech, nebo při sbírkách, které pořádá Farní charita. A je dobře, že není jediná,“ dodal radní.

Záštitu nad akcí převzala také senátorka Parlamentu ČR a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horská. „Jsem ráda, že v nové vládě už není výraz neziskovka sprosté slovo. Vždyť právě díky neziskovkám, spoustě dobrovolníků i díky odpovědným firmám, jsme mohli minulé období zvládnout se ctí. Věřím, že příběhy jednotlivců i neziskovek, kteří se v uplynulém roce angažovali nezištně v pomoci potřebným, mohou inspirovat ostatní,“ přála si senátorka.

Kde pomáhají dobrovolníci

Dobrovolníci pomáhají dětem, osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích, v přírodě a také při mimořádných událostech. Příkladem za všechny může být oceněný Martin Černý, který jako dobrovolník v době pandemie koronaviru pomáhal jako pečovatel v Domově seniorů, staral se o covid pozitivní lidi bez domova ve stanovém městečku a neváhal také podat pomocnou ruku při odstraňování následků tornáda na Moravě v červnu 2021. Člověk s velkým srdcem, který dobrovolně pomáhá mimo své civilní zaměstnání. Kromě Martina bylo oceněno dalších devět dobrovolníků. Všech deset oceněných dostalo kromě plakety „Srdce na dlani“ také pozvánku do Senátu Parlamentu České republiky od Miluše Horské.

Neziskovky vyplňují mezery v systému

Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy. Těžko lze najít oblast života, které by se některá z organizací nevěnovala. Od dobrovolných hasičů přes volnočasové aktivity až po ekology. Mezi oceněnými neziskovkami zazářili třeba spolek Atletika Bez Bariér, který podporuje hendikepované dospělé atlety i děti v atletických kroužcích, spolek Pestré Polabí, který se věnuje ochraně přírody Pardubicka a Chrudimska nebo spolek UP pořádající benefiční festival Hudba pomáhá.

Firmy podporují Burzu filantropie

Řada firem v kraji se zapojuje do sociálního podnikání, pořádají veřejné sbírky, své zaměstnance vysílají jako dobrovolníky do neziskovek. Jiné volí cestu finanční nebo materiální podpory činnosti neziskových organizací prostřednictvím projektu Burza filantropie. Plaketu „Srdce na dlani“ si například odnesla firma Komuniké, obecně prospěšná společnost, která dává práci osobám se zdravotním znevýhodněním v rámci sociálního podniku Rettigovka v Litomyšli. Chutné jídlo a ještě s milým úsměvem tu předkládají hendikepovaní.   

Ať neziskovky, firmy nebo dobrovolníci – všem oceněným se dostalo potlesku přítomných. Nedělají to pro slávu, plakety ani peníze. Zcela dobrovolně a z vlastního přesvědčení mají srdce na správném místě a pomáhají potřebným v naplnění jejich potřeb, štěstí a radosti.