Pardubický kraj podporuje dobrovolnictví ve veřejné správě

Koncem roku 2018 byl na Krajském úřadě Pardubického kraje vypracován a uveden v účinnost vnitřní předpis, který upravuje pracovněprávní podmínky pro výkon veřejně prospěšné činnosti zaměstnanců v rámci společenské odpovědnosti úřadu. Hlavním důvodem pro zavedení dobrovolnické činnosti pracovníků úřadu bylo přihlášení se k principu společenské odpovědnosti firem a veřejné správy, který má její „zavádění“ a podporu ve společnosti jako jednu ze svých priorit. Pardubický kraj tak umožňuje čerpat zaměstnancům Krajského úřadu 8 hodin ročně ze své pracovní doby na výkon dobrovolnické činnosti v některé z organizací s veřejně prospěšným zaměřením. Oblast činnosti ani právní forma přijímající organizace při tom nehrají roli.

Zaměstnanec úřadu má možnost svou dobrovolnickou činnost realizovat dvojím způsobem. Vybere si buď z průběžné nabídky aktuálních dobrovolnických aktivit, které realizují v kraji dobrovolnická centra či organizace využívající pro své aktivity dobrovolníky, nebo si sám vyhledá přijímající organizaci podle svých zájmů. Koordinaci tohoto procesu zajišťuje právě naše regionální dobrovolnické centrum.

Organizace, které by dobrovolnickou výpomoc ze strany zaměstnanců krajského úřadu uvítaly, mohou své požadavky a nabídky vždy s časovým předstihem zasílat na náš e-mail: dobrokraj@konep.cz.