Co je to dobrovolnictví?

Princip dobrovolnictví je jednoduchý. Spočívá v ochotě člověka – dobrovolníka věnovat z dobré vůle svůj volný čas a energii druhým lidem, a to vše bez očekávání odměny. Dobrovolníkem může být každý, komu záleží na druhých, chce pomáhat, předávat své zkušenosti a být prospěšný. Zároveň má nadšení, touží zažít něco nového i zlepšovat svoje dovednosti.

Kde dobrovolníci pomáhají?

 • Děti / mládež / rodiny
  volnočasové a vzdělávací aktivity, doučování, tábory, skauting

 • Zdravotnictví / sociální péče
  pomoc v nemocnicích, azylových domech, seniorům či osobám se zdravotním postižením

 • Životní prostředí
  péče o přírodní lokality nebo ohrožená zvířata, sázení stromů, úklid přírody, ekovýchova

 • Kultura / umění
  pořádání akcí, obnova místních památek a tradic, komunitní a spolková činnost

 • Sport / rekreace
  činnost tělovýchovných jednot, sportovních klubů nebo jednotlivců pro radost i kondici

 • Mimořádné události
  pomoc při živelných pohromách, ekologických haváriích, nehodách, epidemiích aj.

Co dobrovolnictví přináší?

 • aktivní trávení volného času, odreagování

 • pohled na život z jiné strany

 • vědomí užitečnosti a dobrý pocit z vykonané práce

 • nové zkušenosti, znalosti, praxe

 • získání nových kontaktů a přátel