Kdo jsme

Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje

Od 1. května 2020 fungují v 10 českých krajích regionální dobrovolnická centra, která zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra (MV).

Regionální dobrovolnické centrum je zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Jde o informační a kontaktní centrum pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce, které má za cíl zlepšit dostupnost dobrovolnictví v regionu, zejména prostřednictvím koordinace poptávky i nabídky dobrovolnické pomoci. Jeho smysl tkví také v ukotvení významu dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti.

Chcete začít s dobrovolnictvím ve své organizaci nebo jako dobrovolník? Potřebujete radu nebo pomoc ve vašich současných dobrovolnických aktivitách?

Co nabízíme?

aktuální novinky a informace o možnostech dobrovolnictví

v kraji i celé ČR

odborné poradenství

v oblasti dobrovolnictví

zprostředkování nabídky a poptávky

po dobrovolnictví

propagaci

dobrovolnictví v regionu

bezplatné vzdělávání

dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků

spolupráci

při tvorbě koncepcí a strategií rozvoje na místní i regionální úrovni