SPOLUPRACUJEME

Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, pavel.sotola@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 100

Ing. Helena Zahálková, MBA, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu, helena.zahalkova@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 175

Bc. Tereza Dostálová, metodik NNO a sociálního podnikání koncepčního oddělení odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, tereza.dostalova@pardubickykraj.cz