161166641_5473668565991533_8539042391292414024_o

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ CHRUDIM SE SVÝMI DOBROVOLNÍKY UŽ ROK POMÁHÁ V BOJI S PANDEMIÍ

Vše začalo zřízením bezplatné telefonní linky 800 477 774 a její propagací. Díky dobrovolníkům se podařilo během 2 dnů rozdat letáčky s informacemi téměř do všech domácností v Chrudimi. Na tuto linku navazovaly služby pro seniory i ostatní ohrožené skupiny lidí. Jednalo se o zajištění nákupů potravin a drogerie, rozvoz obědů, zajištění léků, dopravy k lékaři, psychosociální pomoci a dalších služeb. Linka a tyto služby z velké části fungují dodnes. Od podzimu jsou tyto služby navíc nabízeny pro lidi v karanténě či izolaci. V březnu loňského roku, kdy byl nedostatek ochranných pomůcek, se vybíraly doma ušité roušky od dobrovolníků, nechaly se v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim vyprat a následně distribuovaly seniorům. Seniorům také ČČK distribuoval bezplatně dezinfekce AntiCovid. Pro zdravotníky a další lidi v první linii začali vyrábět ochranné štíty a zajistili rozprašovače na dezinfekce do mnoha organizací. Díky spolupráci s některými obchodními domy se podařilo získat velikonoční sladkosti, které byly následně  distribuovány mezi zdravotníky, pečovatele domovů pro seniory a dětem do dětských domovů. Ani během letního uvolnění v chrudimském Českém červeném kříži nezaháleli a šířili prevenci infekčních onemocnění. Na podzim probíhaly kurzy základů ošetřovatelství pro dobrovolníky, kteří pomáhali v domovech seniorů a nyní pomáhají v nemocnicích. V současnosti například zajištuje ČČK nouzové ubytování pro COVID pozitivní lidi bez domova v zahradě.

Zdroj: Český červený kříž Chrudim