ČČK

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PŘIPRAVUJE DOBROVOLNÍKY PRO POMOC VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim vyzývá všechny zájemce z Pardubického kraje, kteří chtějí v dnešních dnech přispět svou dobrovolnou pomocí v boji s koronavirem, aby se neváhali přihlásit. Pro ty, kdo by rádi vypomohli odlehčit práci pobytovým zdravotnickým nebo sociálním zařízením jako jsou nemocnice či domovy pro seniory, avšak nemají adekvátní vzdělání nebo dovednosti, nabízí jednodenní minikurz ošetřovatelství. Zde dobrovolníky vše potřebné naučí a ti v případě zájmu budou moci absolvovat i praxi ve zdravotnickém zařízení pod dohledem odborníků. Nabyté dovednosti mohou využít rovněž při péči o své blízké doma u lůžka. Zvládnutí základních jednoduchých technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří se tak potom mohou starat o více nemocných.

Dobrovolníci, kteří se po zaškolení rozhodnou pomáhat, budou potřebným pomocníkem profesionálních pečovatelek a zdravotních sester. V sociálních a zdravotnických zařízeních pomohou zejména při činnostech u klientů a pacientů jako je např. hygiena, podávání jídla, aktivizace, převlékání a stlaní lůžek, pomocné práce, úklid apod. Tím umožní profesionálnímu personálu získat více času na péči o další pacienty a vytvoří jim prostor alespoň k malému odpočinku. Přihlásit se mohou zájemci starší 18ti let s čistým trestním rejstříkem. Pro práci v nemocnici je navíc vyžadováno očkování proti hepatitidě typu B. Po zaregistrování do databáze bude dobrovolník propojen s konkrétním zařízením, kde jeho pomoc uvítají. Nabízený minikurz péče o nemocné a seniory trvá 8 hodin, k němu je připojen tříhodinový kurz používání osobních ochranných prostředků a jednodenní praxe pod odhledem odborníků. Červený kříž nabízí svým dobrovolníkům také následnou péči a kontakt během samotné pomoci.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim se snaží připravit na jakýkoliv vývoj současné situace. Do rezervy proto shání i dobrovolníky pro celou řadu dalších aktivit. Možná budou potřeba operátoři bezplatné telefonní linky, lidé na rozvoz obědů a zajišťování nákupů pro seniory, lidi se znalostmi první psychické pomoci a krizové intervence. Využijí pomoc s webem, grafikou, tvorbou textu, vyhledáváním a analýzou dat, překlady, jazykovou korekturou, vedením projektů a koordinací dobrovolníků. Hodil by se i člověk, který by se staral o počítačovou síť, konfiguraci IP telefonu a další technické věci, nebo někdo, kdo by se staral o vozový park, údržbu prostor. Proto přivítají nejen zdravotní sestry, lékaře, záchranáře, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, ale kohokoli, kdo bude aktivní a rád pomůže z jakéhokoliv oboru. V případě zájmu o krátkodobou nebo dlouhodobou spolupráci je možné se zaregistrovat zde.