cesta_pro_rodinu

CESTA PRO RODINU (I DOBROVOLNÍKY) V ŽAMBERKU

Dobrovolníci jsou už několik let důležitou posilou týmu v žamberské organizaci Cesta pro rodinu, z.ú. Jejich zapojení nám představí Lucie Malá, vedoucí Rodinného centra a Dětské skupiny MACEŠKA.

Jsme nezisková organizace působící v našem městě a regionu již 25 let. Ve své činnosti se zaměřujeme na podporu rodiny v běžném životě i v krizových životních situacích. Provozujeme rodinné centrum, dětskou skupinu, azylový dům, krizovou pomoc, sociální rehabilitaci a dům na půl cesty. Dobrovolníci nám nejvíce pomáhají v rodinném centru při vedení zájmových aktivit pro děti a v azylovém domě s doučováním dětí, dále také při pořádání akcí pro veřejnost.

Pomoc dobrovolníků je pro naši organizaci velkým přínosem a obohacením. Kvůli koronavirové krizi byla pozastavena činnost zájmových kroužků a zákaz pořádání akcí pro veřejnost, a tudíž musela být také přerušena spolupráce s některými dobrovolníky. Naopak v oblasti doučování dětí z azylového domu, především při uzavření škol a nástupu distanční výuky, bylo dobrovolnictví obrovskou pomocí. Dobrovolníci pomáhali dětem zorientovat se v on-line prostředí výuky přes Teams, osvojovat si dovednosti pracovat v tomto prostředí a nadále je i upevňovat. Naši dobrovolníci takto vloni pomáhali 11 dětem. Zastali velký objem potřebné práce a skvěle zvládli i nové výzvy, na které by naši pracovníci v tomto náročném období vůbec neměli časový prostor, často i znalosti (např. doučování cizích jazyků, pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na střední školu, práce na Teams apod.).Díky individuální podpoře dobrovolníků při distanční výuce se tyto děti mohly lépe připravovat, zvládat zadané úkoly a často u nich došlo i ke zlepšení prospěchu.

Vzhledem k tomu, že se zájem o dobrovolnickou práci v naší organizaci v posledních letech zvyšuje, můžeme dobrovolníků přijmout více a dopřát jim možnost vyzkoušet si různé činnosti a následně si vybrat koho a na jakou činnost přijmeme dle jeho schopností a dovedností. To je pro obě strany výhodné, přínosné a efektivní. Velké poděkování za to patří Dobrovolnickému centru KONEP, které nám zajišťuje propagaci našich dobrovolnických poptávek a poskytuje také nezbytnou administrativní podporu. A jak činnost u nás vnímají sami dobrovolníci? Na to jsme se zeptali jedné z nich:

Co Ti dobrovolnictví přináší/přineslo?

Dobrovolnictví mi přineslo novou zajímavou zkušenost, vystoupení z komfortní zóny a pohled za hranice mé sociální bubliny. Také mi přineslo mnoho vtipných a veselých chvil s dětmi.

Vidíš posun u dětí, které doučuješ anglický jazyk od chvíle, kdy jsi s nimi začala pracovat do teď? Jestli se prohlubuje vzájemná důvěra a dlouhodobější spolupráce s dětmi je přínosem?

Netroufám si na nějaké komplexní zhodnocení – funguji jako dobrovolnice teprve půl roku, a to je krátká doba. Je určitě fajn pracovat s konkrétním dítětem delší čas, ideálně celý školní rok, lépe se nám spolu pracuje, když se trochu poznáme a vznikne určitá důvěra. Každopádně hodina týdně je málo, aby mohlo dojít k nějakému zásadnímu posunu ve školních kompetencích dítěte. Často nás limitují zanedbané základy, děti například špatně čtou a to je brzdí ve všech předmětech. Také nároky mnoha učitelů jsou vysoké a očekávání nereálná, což je pro tyto děti demotivující, protože těmto nárokům nemohou dostát.

Doporučila bys dobrovolnictví v naší organizaci někomu dalšímu? A proč?

Dobrovolnictví bych doporučila úplně každému! Všichni potřebujeme cítit, že jsme potřební a užiteční – a dobrovolnictví je skvělá příležitost.

Pokud byste i vy měli zájem stát se dobrovolníkem v této organizaci, neváhejte se obrátit na naše centrum!