img-5407.820×400.exact.q85

CESTY ZA KULTUROU S CULTURE BUDDY PROBÍHAJÍ JIŽ TŘETÍM ROKEM

V tomto týdnu proběhlo další setkání dobrovolníků a klientů, kteří využívají doprovod při návštěvách kulturních akcí v Pardubicích. Společné setkání v sále Centra Kosatec proběhlo za hojné účasti zmíněných aktérů, ale také zástupců Magistrátu města Pardubic, Koalice nevládek Pardubicka a Centra Kosatec v duchu slavnostního poděkování všem dobrovolníkům, kteří jsou do projektu zapojeni.


Cílem projektu Culture Buddy je odstraňovat bariéry v přístupu ke kultuře. Zdravotně handicapovaným osobám umožňuje za doprovodu dobrovolníka navštívit divadelní nebo filmové představení, poslechnout si koncert či prohlédnout různé výstavy. Mezi klienty jsou lidé s duševním nebo kombinovaným onemocněním, kteří by sami na akci kvůli svému handicapu nemohli vyrazit, nebo mají strach z neznámého prostředí a preferují tak společnost dobrovolníka, který jim cestu za novými zážitky usnadní a zpříjemní. Na samém začátku mezi oběma proběhne první důležitá schůzka, kde si sdělí svá přání, možnosti a očekávání o návštěvě kulturních akcí. „Je to milý způsob, jak přiblížit kulturu handicapovaným, kteří by jinak byli v přístupu ke kultuře omezeni. Zároveň bych chtěla vyzdvihnout činnost všech dobrovolníků, bez kterých by nebylo možné tento projekt realizovat,“ uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za kulturu Jiřina Klčová.

Projekt se rozjížděl v období covidu, ale i přesto se ho podařilo rychle nastartovat. V pilotním ročníku fungování se přihlásilo 12 dobrovolníků, v současné době se projekt může chlubit 16 dobrovolníky. Myšlenka kultury pro všechny se šíří nejenom v Pardubicích, ale inspiruje i v dalších městech. Do projektu jsou zapojeny 4 organizace: Centrum Kosatec, CEDR, Péče o dušení zdraví a Sociální služby města Pardubic – D4. Realizaci projektu město letos podpořilo částkou 100 000 korun. Na výběr je ze 14 stěžejních kulturních institucí ve městě.

„V projektu jsem necelý rok. Za tu dobu jsme s partnerem Zdeňkem absolvovali představení ve Východočeském divadle, v KD Hronovická a v Divadle Exil. Společné návštěvy kultury se nám moc líbí a navzájem si vyhovujeme. Postupně se mezi námi vytvořil pevný přátelský vztah. Co se týče organizace, dopředu jsme se domluvili na setkání jednou měsíčně,“ popsala svoje zkušenosti s projektem dobrovolnice Bára. 

Pokud se chcete připojit mezi dobrovolníky jako Bára a zjednodušit někomu dalšímu cestu za kulturou, můžete se hlásit přes registrační formulář dostupný na webu www.dobrokonep.cz nebo přímo na e-mailu dobro@konep.cz či telefonu 775 551 412.

Zdroj: Tiskový úsek Statutárního města Pardubice