laptop-3196481_1280

CHYSTÁME BEZPLATNÁ ŠKOLENÍ PRO DOBROVOLNÍKY A JEJICH KOORDINÁTORY

Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje připravuje sérii vzdělávacích aktivit. Ty se uskuteční v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, podpořeného z Operačního programu zaměstnanost ESF, a budou všem účastníkům poskytnuty zdarma.

Dne 1. června 2021 proběhne první online kurz pro dobrovolníky. Ti se v něm seznámí se základními pojmy a principy dobrovolnictví. Dozví se, jak funguje management dobrovolnictví, jaké jsou kompetence, práva a povinnosti dobrovolníků či standardy práce s různými cílovými skupinami. Na praktických příkladech uvidí, jak se realizují dobrovolnické aktivity v kraji a kde všude se dobrovolníci zapojují. Součástí kurzu bude i supervizní část, která se zaměří například na otázky očekávání a motivace k dobrovolnictví, syndrom vyhoření nebo proces evaluace a supervize dobrovolnické činnosti. Kurz povede lektorský tým koordinátorek a supervizora DC a RDC KONEP – Ing. Lucie Křivková, Mgr. Kateřina Mužíková a Mgr. Milan Štorek. Garantem je PhDr. Jiří Tošner – zakladatel HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. V případě naplnění kapacity kurzu jsou vypsány další termíny školení na 22. a 29. června 2021. O jejich případném otevření, formě a místě konání budeme informovat na odkazu: Školení dobrovolníků – DOBROKRAJ – Regionální dobrovolnické centrum. Zde je zároveň nutné se na kurz registrovat.

Dále se pod vedením PhDr. Jiřího Tošnera připravuje dvoudenní kurz pro koordinátory dobrovolníků dobrovolnických center a organizací či pro kontaktní pracovníky přijímajících organizací v kraji.  Ten ve svém programu nabídne širokou škálu témat z oblasti managementu dobrovolnictví. Jeho první běh je zatím naplánován na termín 24. – 25. května 2021. Školení proběhne prezenčně v prostorách Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje a doplněn bude e-learningem. Pokud by se kurz vzhledem k protiepidemickým opatřením nemohl uskutečnit, bude odložen na nejbližší možný termín. O veškerých změnách budeme informovat  na odkaze, který rovněž slouží pro přihlašování: Školení koordinátorů dobrovolníků – DOBROKRAJ – Regionální dobrovolnické centrum. Zájemci zde najdou i podrobný program kurzu.