IMG_8949

DEN DOBROVOLNICTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE LETOS V CHRUDIMI

Pomáhají dětem, osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích či přírodě – to vše je práce dobrovolníků. A že je nejen užitečná, ale i zábavná se můžete přijít přesvědčit na Den dobrovolnictví, který se uskuteční 28. června v Klášterních zahradách v Chrudimi.

Široká veřejnost a studenti základních i středních škol se zde budou moci seznámit s tím, co to je dobrovolnictví, co obnáší a kde všude v Pardubickém kraji pomáhá. Během dne se zde setkají dobrovolníci, koordinátoři, organizace a jejich klienti, kterým dobrovolníci pomáhají. Na akci srdečně zveme každého, koho dobrovolnictví zajímá, nebo kdo by se chtěl dobrovolníkem stát. 

„Den dobrovolnictví v Pardubickém kraji je již tradiční akcí, kterou chceme veřejnosti přiblížit význam dobrovolnictví a zároveň ukázat, že dobrovolníkem může být opravdu každý. Letošní program je zaměřen jak na mladou generaci, tak i na seniory. Právě senioři, díky svým životním zkušenostem a aktivním trávením volného času, mají velké předpoklady stát se dobrovolníky. I takových příkladů máme v kraji celou řadu,“ říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Během dne si bude možné projít jednotlivá stanoviště dobrovolnických center působících v našem kraji, která budou mít připravené aktivity pro děti a prezentaci své činnosti. Studenti si vyzkouší, jaké to je být dobrovolníkem, kdy se budou během dne starat o výběr potravin a šatstva pro potřebné, čímž podpoří dobrou věc, a zároveň se budou moct dozvědět o dobrovolnických možnostech v různých lokalitách co nejvíce. Na místě bude k vidění také výstava fotografií, ilustrujících rozmanité dobrovolnické aktivity. Těšit se můžete po celý den i na doprovodný program, který nabídne například kouzelnické představení, hudební vystoupení nebo ukázky od dobrovolných hasičů Topol. Zdravotní sestry představí canisterapii a jeden z dobrovolníků Oblastní charity Chrudim povede ornitologickou přednášku. V rámci akce proběhne také kulatý stůl na téma dobrovolnictví se zástupci Ministerstva vnitra ČR.

„Cílem Dne dobrovolnictví je připomenout si důležitost dobrovolnictví a nenahraditelnost dobrovolníků. Jejich činnost nezištně pomáhá druhým. I proto budou dobrovolníci  celý den vybírat od veřejnosti trvanlivé potraviny a šatstvo, které může přinést kdokoliv od 9 do 17 hodin do areálu Klášterních zahrad v Chrudimi,“ říká ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek a dodává, “možností bude také buď donést, nebo na místě vyrobit přání, které naši dobrovolníci následně darují seniorům v domovech pro seniory i seniorům, kteří se v odpoledních hodinách zúčastní společného programu.“

Akci pořádá Oblastní charita Chrudim prostřednictvím svého dobrovolnického centra, které letos slaví 10. výročí, Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje a Pardubický kraj. Podpořena je i Ministerstvem vnitra v rámci Programu podpory a fungování regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí ruské federace na Ukrajinu. „Naším hlavním posláním je zvyšovat povědomí o dobrovolnictví ve společnosti. Věříme, že akce posílí zájem veřejnosti o tuto smysluplnou činnost,“ uvádí Lucie Křivková, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.