Fotky Den Dobrovolnictví 23

DEN DOBROVOLNICTVÍ VE SVITAVÁCH – JAK TO VIDÍ JEHO NÁVŠTĚVNÍCI?

Den dobrovolnictví byl osvětový interaktivní program, který organizovalo Dobrovolnické centrum Krůček Svitavy, zaměřený na žáky 9. tříd a studenty středních škol. Účastníci obdrželi informace o dobrovolnictví obecně a o možnosti zapojení se do dobrovolnické činnosti ve městě Svitavy a okolí, a to v konkrétních přijímajících organizacích Dobrovolnického centra, tedy ve svitavských neziskovkách.

Programu se účastnily tyto neziskové organizace:

 • Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy
 • Děti patří domů
 • Domov na rozcestí Svitavy
 • Charita Svitavy
 • Městská knihovna ve Svitavách
 • Seniorcentrum města Svitavy
 • Středisko volného času Tramtáryje Svitavy
 • Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Zážitkovou formou si studenti i žáci na „vlastní kůži“ vyzkoušeli roli dobrovolníků a poznali jednotlivé dobrovolnické aktivity, které by mohli v neziskovkách vykonávat. Cílem akce bylo mladým lidem ukázat, že dobrovolnictví není nuda, a že každý člověk může dobrovolnictvím společnosti něco přinést a sám také mnoho získat což se podle ohlasů splnilo – účastníky programu jsme na jeho konci poprosili o vyplnění dotazníku zpětné vazby – navrátilo se nám jich 101 vyplněných (z cca 105 účastníků.)

Výsledky dotazníkového šetření jsou následující:

1. otázka –  „Jak se ti líbil dnešní program?“  – hodnocení bylo od 1 do 5 (známky jako ve škole, kdy 1 je nejlepší, 5 – nejhorší) – kdy na jedničku náš program ohodnotilo cca 70% , 28 % na dvojku – tz. chvalitebně, dále na trojku necelé 4% hlasů a čtyřkou náš program ohodnotilo necelé 2% respondentů.

2. otázka – „Už jsi někdy někomu pomohl jen tak?“ – 83 účastníků odpovědělo „ANO“, 8 uvedlo, „že o tom nikdy nepřemýšleli“ a jen 2 účastníci zvolili odpověď, že „ne, ani mě to nenapadlo“

3. otázka – „Myslíš si, že dobrovolnictví je smysluplně strávený čas?“ Naprostá většina (93 odpovědí) zvolila odpověď ANO, jen 3 účastníci zaškrtli že neví

4. otázka – Co tě oslovuje na tom, proč být dobrovolníkem? /respondenti mohli volit z více odpovědí/

 • 85 účastníků uvedlo Dobrý pocit, že mohou být užiteční“
 • 50 účastníků zaškrtlo možnost „Naučit se něco nového“
 • 36 odpovědí bylo u možnosti „Myslím si, že pomáhat je prostě normální“
 • 31 odpovědí bylo „Potkat nové lidi“
 • pouze 2 odpovědi byly u možnosti „Nepřemýšlel jsem o tom“ a jedna odpověď u možnosti „Neláká mě na tom nic“

5. otázka – „Chtěl bys „dobrovolničit“ v některé z neziskových organizací, které se dnes zúčastnily? Případně někde jinde?

 • 29x – „Ano, rád vyzkouším dobrovolnicví“– uvedeny tyto organizace: Nemocnice, Charita, Děti patří domů, SVČ, knihovna a obecně práce s dětmi
 • 63x – „Ano, pomohu, kde bude potřeba“
 • 9x ne a  1x nevím

6. otázka: „Můžeme tě s nabídkou dobrovolnictví oslovit e-mailem? 63 respondentů na sebe uvedlo kontakt s tím, že je můžeme oslovit e-mailem

Shrnutí: z výše uvedeného rozboru odpovědí v dotaznících vyplněnými účastníky Dne dobrovolnictví vyplývá:

 • že převážné většině zúčastněných se program velmi líbil,
 • téměř všichni si myslí, že dobrovolnictví je smysluplně strávený čas
 • z důvodů, proč je oslovuje možnost být dobrovolníkem převažuje „dobrý pocit, že moou být užiteční“, „chtějí se naučit něco nového“, „myslí si, že pomáhat je prostě normální“ a že v rámci dobrovolnictví by mohli „potkat nové lidi“
 • cca 90% účastníků si rádo dobrovolnictví vyzkouší a pomůže, kde je potřeba
 • cca 65% účastníků nám na sebe nechalo e-mailový kontakt, takže jim můžeme a budeme posílat nabídky na dobrovolnické aktivity

Myslíme si, že díky uspořádání Dne dobrovolnictví se nám podařilo informovat více než 100 mladých lidí ze Svitav a okolí o lokálních možnostech dobrovolnictví a vzbudit u většiny z nich zájem na tom, aby si dobrovolnickou činnost vyzkoušeli.

Pozn. Na závěr 😊 Dobrovolníkem se můžete stát i vy – stále hledáme nové dobrovolníky, kteří rozšíří náš dobrovolnický tým! Dobrovolnictví Vám může přinést nejen pracovní zkušenosti v neziskovém sektoru, ale i nové přátele, zážitky a cenné životní zkušenosti. Jedinou podmínkou je věk 15 let a více a chuť se zapojit! Více informací poskytne Mgr. Kateřina Burešová, koordinátorka Dobrovolnického centra Krůček, 604 291 490, dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz

Činnost Dobrovolnického centra Krůček je podpořena z rozpočtu Pardubického kraje, města Svitavy a Ministerstva vnitra ČR. Vstup na akci zdarma. Akce se konala pod záštitou radního Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly a za podpory města Svitavy a Střediska kulturních služeb města Svitavy, které nám bezúplatně zapůjčilo prostory divadla Trám. Za projevenou důvěru a podporu velice děkujeme.