Den dobrovolnictví Svitavy Foto 4

DEN DOBROVOLNICTVÍ VE SVITAVÁCH

Dobrovolnické centrum Krůček pořádá již počtvrté Den dobrovolnictví, který proběhne ve čtvrtek 18. května 2023 v Divadle Trám. Osvětový program určený žákům a studentům (otevřený veřejnosti) proběhne od 9 do 13 hodin.  

Účastníci Dne dobrovolnictví získají informace o možnostech dobrovolnictví ve Svitavách, a to přímo od zástupců přijímajících organizací dobrovolnického centra – svitavských „neziskovek“ (MC Krůček, Děti patří domů, Městská knihovna, Seniorcentrum, Domov na rozcestí, Svitavská nemocnice, Středisko volného času Tramtáryje, Charita Svitavy, Městské muzeum a galerie ad.) Zážitkovou formou si studenti i žáci na „vlastní kůži“ vyzkouší roli dobrovolníků a poznají jednotlivé dobrovolnické aktivity. Cílem je mladým lidem ukázat, že dobrovolnictví není nuda, a že každý člověk může dobrovolnictvím společnosti něco přinést a sám také mnoho získat.

Dobrovolníkem se můžete stát i vy – stále hledáme nové dobrovolníky, kteří rozšíří náš dobrovolnický tým! Dobrovolnictví Vám může přinést nejen pracovní zkušenosti v neziskovém sektoru, ale i nové přátele, zážitky a cenné životní zkušenosti. Jedinou podmínkou je věk 15 let a více a chuť se zapojit! Více informací poskytne Mgr. Kateřina Burešová, koordinátorka Dobrovolnického centra Krůček, 604 291 490, dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz

Činnost Dobrovolnického centra Krůček je podpořena z rozpočtu Pardubického kraje, města Svitavy a Ministerstva vnitra ČR. Vstup na akci zdarma.

Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly a za podpory města Svitavy a Střediska kulturních služeb města Svitavy, které nám bezúplatně zapůjčilo prostory divadla Trám. Za projevenou důvěru a podporu velice děkujeme. 

Za tým Krůčku Kateřina Burešová