000508_05_010356

DOBROCENTRUM PŘELOUČ SES STÁLE ROZRŮSTÁ

Činnost dobrovolníků stále pokračuje. Během ledna a února jsme podepsali 5 nových dohod a počet dobrovolníků se tak postupně opět navyšuje. Setkání dobrovolníků plánujeme ve středu 15.3.2023 v 16.00 v Jakub klubu s Mgr. Rostislavem Ostřížem, manažerem kvality DUF. Budeme si povídat o praktické paliativní péči v jejich domově.

Zdroj: Charita Přelouč