001776_05_038905

DOBROVOLNÍCI CHRUDIMSKÉ CHARITY SE PODÍLELI NA ZAJIŠTĚNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY

V sobotu 12. listopadu se uskutečnilo podzimní kolo Sbírky potravin, organizované Českou federací potravinových bank. Na sbírce se v chrudimském Lidlu podíleli také dobrovolníci Oblastní charity Chrudim, kteří vybírali dary v podobě trvanlivých potravin a drogerie.

Dobrovolníci v zelených zástěrách s logem sbírky celý den neúnavně podávali informace o sbírce, jejím účelu, nejvhodnějších produktech pro darování i o tom, komu nasbírané zboží nejvíce pomůže. V průběhu dne se jim jenom v Lidlu podařilo nashromáždit 739 kg zboží, což je o 219 kg více než při jarním kole sbírky. Tento výsledek můžeme považovat za potěšující zprávu o tom, kolik našich spoluobčanů je ochotno pomoci lidem, kteří se nacházejí v neutěšené životní situaci.

Vybrané potraviny neopouštějí hranice kraje ani státu. Velmi často pomáhají potřebným přímo ve městě, ve kterém se vyberou. V Chrudimi si je ještě týž den převzala potravinová banka Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, která vybrané produkty následně přerozdělí lidem v nouzi.

Ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek k potravinové sbírce uvedl: „Všem dárcům děkujeme za podporu. Mezi konečné příjemce potravinové pomoci totiž patří opuštění senioři, lidé bez domova, matky samoživitelky, postižení a rodiny v krizi, kteří pomoc nás všech doopravdy potřebují.“

Vedoucí dobrovolnického centra Nell Stoupová doplnila: „Chci poděkovat také dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. Bez jejich pomoci by se tato významná akce nemohla uskutečnit.“

Zdroj: https://chrudim.charita.cz/