WP_20200909_13_09_31_Pro

DOBROVOLNÍCI FARNÍ CHARITY CHRUDIM POMÁHAJÍ I VE DRUHÉ DOBĚ KORONAVIROVÉ

O lidech v naší zemi panuje všeobecný názor, že když se jako národ dostaneme do těžké situace, tak konečně dokážeme držet při sobě a příkladně si pomáhat. Ovšem na druhou stranu také, že prý nám to nikdy dlouho nevydrží …

O solidaritě a pomoci v první vlně koronaviru není nejmenších pochyb. Do Dobrovolnického centra Farní charity Chrudim se přihlásilo více než padesát nových ochotných pomocníků. Rozdávaly se roušky a desinfekce, nosily se nákupy a léky. Dobrovolníci se stali běžnou součástí našeho každodenního života. S podzimem přišla druhá vlna covidové nadílky a s ní i obava, zda ti stejní ochotní pomocníci budou chtít opět přiložit ruku k dílu např. s rouškami a nákupními taškami?

Naštěstí se nelichotivá prognóza nepotvrdila. Zájem o dobrovolnickou činnost neustal. Jen forma se poněkud změnila. Dobrovolníci charitního dobrovolnického centra se více zaměřili na pomoc lidem v okruhu svého okolí. Někteří se věnovali seniorům, jiní dětem a potřebnému doučování nebo se zapojili do konkrétních vyhlášených akcí. Na výzvu Nemocnice Pardubického kraje v průběhu listopadu i prosince ochotně zastoupili chybějící pomocné pracovníky ve skladu, při úklidu nebo inventuře.

Nejzkušenější dobrovolníci pomáhali i terénním službám charity, která pod náporem nákazy zažívala a zažívá těžké chvíle při odpovědnosti za pomoc potřebným lidem v domácnostech ve více než šedesáti okolních obcích.

Při potravinové sbírce svou aktivitou přispěli k rekordnímu chrudimskému výsledku více než 2 tuny získaných potravin a drogerie pro naše bližní v nouzi.

V současné době se podílejí na rozsáhlých přípravách a realizaci Tříkrálové sbírky, kterou Farní charita Chrudim uskuteční i letos, samozřejmě za zvýšených bezpečnostních opatření.

„Všem našim dobrovolníkům děkujeme a všechny, kteří by se chtěli na dobrovolnické činnosti v Chrudimi a okolí podílet, srdečně zveme mezi nás! Vždyť dobrovolnictví, solidarita a spoluzodpovědnost je radostí, tvořivou silou i smyslem naší lidské existence“, vyzývá Ivana Blehová, koordinátorka dobrovolnického centra Farní charity Chrudim.