59079111_2306753349344666_8669120706467856384_n

DOBROVOLNÍCI V CENTRU NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Se zajímavou aktivitou, kde se uplatňují dobrovolníci, nás zde seznámí Mgr. Bc. Lenka Janošková, vedoucí Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj. Ti pomáhají právě jeho klientům zvládat úskalí komunikace v českém jazyce.

„Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj (dále jen CPIC) sídlící v ulici Pernerova v Pardubicích nabízí již od roku 2009 bezplatné integrační služby především cizincům s legálním dlouhodobým pobytem na území ČR, a to v rámci celého Pardubického kraje. Jedná se zejména o sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, tlumočnické služby, ale i vzdělávací, kulturní a společenské akce (v době nouzového stavu alespoň formou online setkání), a další služby pro děti, dospělé i celé rodiny. CPIC má také za úkol koordinovat činnost aktérů integrace v rámci daného regionu a vytvářet platformy pro sdílení důležitých informací mezi nimi.

Bezesporu jedním z nejdůležitějších integračních procesů je mj. kvalitní osvojení českého jazyka. Často se v praxi stává, že na území ČR přicestují předškolní či školní děti, které jsou po příjezdu na území zařazeny do systému českého školství bez jakékoliv znalosti českého jazyka. Nastává tak koloběh nejistoty, zmatků, školních neúspěchů, distance od třídních kolektivů. Kurzy českého jazyka však nejsou vždy jediným možným řešením, jak efektivně zajistit lepší osvojení češtiny jak na gramatické, tak i komunikativní úrovni. Z tohoto důvodu CPIC Pardubice již přes rok úzce spolupracuje Dobrovolnickým centrem  KONEP, které pro doučování a procvičování komunikace zabezpečuje dobrovolníky, a to nejen z řad studentů.

I přes náročnost současného období, kdy stále platí ztížené podmínky nouzového stavu a souvisejících omezení, se však společnými silami a kvalitní spoluprací obou organizací daří aktivně zajišťovat proces tohoto způsobu výuky. Dobrovolníci se s klienty CPIC setkávají online formou vždy 1 x týdně, a nejen že je tak pomáhají udržovat aktivní v česko-jazyčné komunikaci, ale zároveň jsou pro ně i příjemným rozptýlením od společenské izolace, kterou současná doba způsobuje.

Klienti CPIC si spolupráci chválí a o doučování je stále sílící zájem. Nezbývá než si přát, aby se doba uklidnila a dobrovolníci z Dobrovolnického centra KONEP a klienti našeho Centra se tak opět mohli setkávat nejen přes obrazovky, ale i tváří tvář v prostorách CPIC Pardubice.“