Týden 2021 plakát-page-001

DOBROVOLNÍCI V MLADĚJOVĚ NA MORAVĚ ZACHRAŇUJÍ JEDINEČNOU TECHNICKOU PAMÁTKU

Nedaleko Moravské Třebové se díky nadšeným dobrovolníkům mohou lidé projet malebnou přírodou po jedenáct kilometrů dlouhé unikátní úzkorozchodné železnici mezi bývalou šamotkou v Mladějově na Moravě a zrušenými doly na Hřebči. Tu zde spolu se zajímavým technickým muzeem provozují dvě neziskové organizace – spolky Průmyslové muzeum Mladějov a Mladějovská průmyslová dráha. Jejich členové a příznivci pracují dobrovolně bez nároku na finanční odměnu na opravách, údržbě a provozu historických exponátů, tratě a bývalých důlních a průmyslových závodů, a přispívají tak k zachování a obnově těchto jedinečných industriálních památek.

Mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991. Po celou dobu provozu jezdily na této trati převážně parní lokomotivy. S těmi se dnes návštěvníci mohou setkat ve vyhlášených termínech v čele pravidelných výletních vlaků, případně při některé z dalších pořádaných akcí. Muzejní expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky v areálu bývalého šamotového závodu v Mladějově každoročně od května do září navštíví kolem čtrnácti tisíc milovníků železniční historie. Práce je tu tedy hromada, a proto jsou další pomocníci zapálení do železniční historie, provozu a historické techniky stále vítáni!

Hned na začátku prázdnin zve Mladějovská průmyslová dráha všechny zájemce na dobrovolné veřejné brigády nazvané „Týden na mladějovské úzkokolejce“, a to v termínech: 4. – 11. 7. 2021 a 11. – 18. 7. 2021. Co je zde čeká? Úzkorozchodná železnice potřebuje neustálou údržbu – někde je potřeba vyměnit dožilý pražec, místy je nutné domluvit vegetaci zasahující do průjezdného průřezu a občas je nutné opravit výdřevu přejezdu, propustek nebo kolejnicový styk. Nejvíc ale hřejivý pocit, že společně s dobrovolníky z celé České republiky pomůžou při obnově jedinečné technické památky. Více informací o akci a možnostech přihlášení najdete v sekci Kde se zapojit.