tree-gefc4fac8d_1280

DOBROVOLNÍCI VYRÁŽÍ DO JARNÍ PŘÍRODY

Přichází jaro a s ním i celá řada možností, jak mohou dobrovolníci přispět k péči o přírodu v našem regionu.

Hned první dubnový víkend proběhne v celé zemi věhlasná dobrovolnická akce Ukliďme Česko. Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2022 je sobota 2. dubna a uklízet se bude na spoustě míst i v Pardubickém kraji. Na Pardubicku sérii úklidů připravují rovněž spolky Pestré Polabí a Trash Hero Hradec Králové ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem KONEP. Právě 2. 4. v 9 hodin se sejdou dobrovolníci u mostu v Němčicích, aby společně uklidili okolí obce, hlavně odpadky na březích labských ramen. O týden později, tj. 9. 4. se bude od 9 hodin uklízet území bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích u Chrudimky – cenná přírodní lokalita Červeňák. V sobotu 23. dubna se pak uskuteční akce „Čisté Labe 2022“. Půjde o historicky první vodácký úklid českého veletoku v úseku mezi Němčicemi a Kuněticemi, v jedné z krajinářsky a přírodovědně nejzajímavějším partií řeky na našem území. Dobrovolníci se s organizátory sejdou v 8 hodin ráno opět pod němčickým mostem, kde nasednou do kánoí a pramic a vydají se vstříc labským vlnám a nánosům plastu na březích. V Kuněticích se společně občerství obědem a posilněni pak doputují až do loděnice v Pardubicích. Účastníci by měli být pokročilými vodáky a v případě vysokého stavu vody bude akce přesunuta na podzimní termín.

V sobotu 2. dubna od 14 hodin také pořádá spolek Pestré Polabí ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus první letošní dobrovolnickou akci v obci Neratov. V tamním lomu Opučník, na jehož zvelebování se od loňského roku pilně pracuje, se budou instalovat speciální folie do nově vytvořených tůní pro obojživelníky. Dobrovolníci se zapojí do pokládání folií a zároveň se dozví zajímavosti o nově vytvořených stanovištích pro živočichy i rostliny.

Dobrovolníci mohou spolku Pestré Polabí pomáhat při práci v přírodě v podstatě po celý rok. Spolek udržuje a profesionálně pečuje o cenné biotopy a díky důkladným a zkušenostmi podloženým zákrokům vrací rozmanitost a pestrost do naší krajiny. Dobrovolníci pomůžou například s úklidem a pálením vyřezaného klestí, hrabáním trávy nebo listí, s úklidem posečené biomasy na loukách či v okolí rybníků u Lázní Bohdanče, Borohrádku, Holic, Vysoké nad Labem, Čeperky nebo na pardubickém Červeňáku a řadě dalších míst.  Podobně je možné se zapojit do péče o chráněné lokality v podhůří Železných hor, a to společně s organizací Zelený dům Chrudim, jež se zabývá ekologickým vzděláváním, poradenstvím, osvětovou činností a praktickou péčí o životní prostředí. Na dobrovolníky čeká sekání a shrabování luk, sázení stromů, údržba sadů, potoků a tůní v Prosetíně, Pařížově či Habrově.

Pozvánky na jednotlivé aktivity najdou zájemci na webu Dobrovolnického centra KONEP nebo na Facebooku spolku Pestré Polabí. Ruku k dílu mohou přiložit jednotlivci, skupiny kamarádů i pracovní kolektivy. Odměnou jim budou cenné zkušenosti, nová přátelství a dobrý pocit z odvedené práce tam, kde to má smysl.