IMG_2574

DOBROVOLNÍCI Z CELÉHO PARDUBICKÉHO KRAJE ZAPLNILI KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V CHRUDIMI

Za přítomnosti 12 dobrovolnických center a organizací z celého Pardubického kraje se po dvou letech opět uskutečnil krajský Den dobrovolnictví. Veřejnost se mohla seznámit s jejich činností a aktivně se zapojit do různorodých aktivit, kterými dobrovolníci pomáhají lidem.

Akci pod záštitou Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor, zorganizovala Oblastní charita Chrudim, Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje provozované Koalicí nevládek Pardubicka a Pardubický kraj. Do Klášterních zahrad v Chrudimi se sjelo 12 dobrovolnických center a organizací z celého kraje a hravou formou přiblížily dětem i dospělým nejrůznější aktivity a oblasti působení dobrovolníků. K nahlédnutí byly i fotografie z akcí, které dobrovolnická centra během roku organizují.

„Jsem velmi rád, že jsme mohli letos navázat na tradici pořádání Dne dobrovolnictví v našem kraji, a to bez jakýchkoliv omezení. Díky pestrému programu jsme mohli představit dobrovolnictví jako nezištnou činnost, kterou mohou vykonávat všichni bez ohledu na věk, postavení či materiální zajištění, a že dobrovolnictví lze vykonávat téměř všude, jako například v sociální oblasti, zdravotnictví, kultuře, školství či ochraně životního prostředí“, uvedl Pavel Šotola.

„Malí i velcí návštěvníci se mohli seznámit s aktivitami nejen našeho dobrovolnického centra, ale i s náplní práce našich zdravotních sestřiček a vyzkoušet si zdravotní pomůcky, které ulehčují život seniorům v chrudimském okrese,“ řekl ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek a doplnil: „Děkujeme také všem, kteří se zapojili do výroby přání seniorům a donesli nebo na místě namalovali výrobky, které udělají radost v Domově pro seniory U Bažantnice v Heřmanově Městci.“

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Pardubice s žáky a studenty místních škol vyrábělo ptačí budky, Český červený kříž uspořádal soutěž v resuscitaci nebo Zelený dům Chrudim nabídl kvízy a hry ze světa památek a přírody. U stanovišť každého z center se mohli návštěvníci zapojit do nejrůznějších úkolů, po jejichž splnění získali drobné odměny.

Součástí akce byla sbírka trvanlivých potravin a šatstva, které pomohou lidem v nouzi. Celkem se vybralo 8 pytlů oblečení a 2 bedny potravin. Po skončení akce si vybrané dary odvezla Oblastní charita Pardubice, která provozuje Sociální šatník a potraviny putovaly do chrudimské organizace Sopre.

Během Dne dobrovolnictví se konal ve farním sále v Chrudimi také kulatý stůl na téma dobrovolnictví se zástupci Ministerstva vnitra, Pardubického kraje, regionálního dobrovolnického centra a lokálních dobrovolnických center. Účastníci se mohli seznámit například s novinkami a možnostmi financování v oblasti dobrovolnictví. Akci dotačně podpořil Pardubický kraj a rovněž Ministerstvo vnitra v rámci Programu podpory a fungování regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí ruské federace na Ukrajinu.

Celá akce se nesla v duchu nadšení pro rozvoj dobrovolnictví, které obzvlášť v dnešní době udržuje v lidech touhu pomáhat a spojuje lidi napříč generacemi. „Poděkování patří všem, kdo se do realizace Dne dobrovolnictví zapojili. Jsme přesvědčeni, že se díky této zdařilé akci povedlo přiblížit naše téma zase o něco blíž široké veřejnosti. Budeme vděčni za každého nového člena, který se rozhodne přidat k některým z dobrovolnických center, která v našem kraji působí, a zapojí se do jejich aktivit,“ dodala Lucie Křivková, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

FOTOGALERIE: https://konep.rajce.idnes.cz/Den_Dobrovolnictvi_Chrudim_2023/