Setkani_DC_III_6_2020-2

DOBROVOLNICKÁ CENTRA PARDUBICKÉHO KRAJE SE PROPOJÍ S REGIONÁLNÍM DOBROVOLNICKÝM CENTREM

Poslední červnovou středu se na pardubickém krajském úřadu sešli zástupci dobrovolnických center Pardubického kraje společně s radním Pardubického kraje Pavlem Šotolou. Hlavním cílem setkání bylo představení nově zřízeného Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje (RDC), které provozuje Koalice nevládek Pardubicka od května letošního roku. 

V rámci setkání byly prezentovány jednotlivé klíčové aktivity nového projektu a diskutovány možnosti, jak vzájemně propojit činnost stávajících 15 lokálních center s RDC tak, aby jeho existence byla přínosná a přispěla k dalšímu rozvoji dobrovolnictví v kraji. RDC bude spravovat celokrajskou databázi dobrovolnických organizací a zájemců o dobrovolnictví. Vzájemná spolupráce by měla probíhat zejména v rovině informační, kdy RDC bude nejen zprostředkovávat různé aktuality z oblasti dobrovolnictví v kraji či celé ČR (legislativa, dotační příležitosti, zajímavosti aj.), ale i naopak pomáhat šíření informací o akcích, dobrovolnických poptávkách, příběhů dobrovolníků a dobré praxe z jednotlivých center a organizací. Velkou roli budou mít i propagační aktivity (prezentace dobrovolnictví v médiích, na webu, sociálních sítích, na akcích apod.), spolupráce při pořádání Dnů dobrovolnictví či Dnů otevřených dveří. Dobrovolnická centra budou mít možnost využívat v rámci RDC odborné poradenství a rovněž bezplatné vzdělávání pro své koordinátory či dobrovolníky. Regionální dobrovolnické centrum je také připraveno zapojit se do činnosti různých pracovních skupin ve vazbě na tvorbu koncepcí a strategií rozvoje dobrovolnictví na místí úrovni a spolupracovat s obecní i krajskou samosprávou.