Trakalovan

DOBROVOLNICKÉ LÉTO V POLABSKÉ PŘÍRODĚ

Na Pardubicku dobrovolníky uvítá Spolek Pestré Polabí. Ten udržuje a profesionálně pečuje o cenné biotopy a díky důkladným a zkušenostmi podloženým zákrokům vrací rozmanitost a pestrost do naší krajiny. Dobrovolníci spolku pomůžou zejména s hrabáním a úklidem posečené biomasy na loukách či v okolí rybníků u Lázní Bohdanče, Borohrádku, Holic, Vysoké nad Labem Čeperky nebo na pardubickém Červeňáku, případně se stavěním oplocenek v lesích kolem Chlumce nad Cidlinou. Na 25. září se navíc chystá čištění přírodní lokality Podkova v Pardubicích v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Podobně je možné se zapojit do péče o chráněné lokality v podhůří Železných hor, a to společně s organizací Zelený dům Chrudim, jež se zabývá ekologickým vzděláváním, poradenstvím, osvětovou činností a praktickou péčí o životní prostředí. Na dobrovolníky čeká sekání a shrabování luk, sázení stromů, údržba sadů, potoků a tůní v Prosetíně, Pařížově či Habrově.

Kromě uvedených aktivit připravily zmíněné spolky ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus zajímavou víkendovku v termínu 14. – 15. srpna 2021. Na programu zde bude především péče o ohrožené biotopy a významnou entomologickou lokalitu v okolí písníků u Čeperky. Účastníky ale kromě práce čeká také koupání v průzračných vodách bývalých pískoven nebo večerní svícení, kde se dozví mnoho zajímavostí o hmyzu a unikátní přírodě této oblasti. Přijet je možné kdykoliv v průběhu víkendu, místo se nachází cca 400 m od železniční zastávky Čeperka na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Ubytování s využitím sprchy a kuchyňky je zajištěno ve škole v Čeperce nebo ve vlastním stanu, poblíž se nachází i oblíbená letní restaurace Machač. Vítáni jsou všichni milovníci přírody, ať už studenti, dospělí nebo rodiče s dětmi, kteří mají chuť zažít něco nového.

Podrobný rozpis akcí naplánovaných od července do října najdou zájemci na webu Dobrovolnického centra KONEP www.dobrokonep.cz. Ruku k dílu mohou přiložit jednotlivci, skupiny kamarádů i pracovní kolektivy. Odměnou jim budou cenné zkušenosti, nová přátelství a dobrý pocit z odvedené práce tam, kde to má smysl.