SpT_1

DOBROVOLNICTVÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ – ŠANCE PRO TEBE CHRUDIM

V dalším pokračování seriálu příkladů dobré praxe přinášíme zprávu o činnosti dobrovolníků v chrudimské Šanci pro Tebe.

Dobrovolnická činnost se ukazuje stále více nepostradatelnou součástí dnešní doby. Stali jsme se svědky nekontrolovaného šíření epidemie koronaviru v České republice, která vyvolala mezi lidmi vlnu solidarity a ochoty věnovat z dobré vůle svůj volný čas a energii na místech, kde to bylo nejvíce potřeba. Dobrovolníci našli své uplatnění především ve zdravotní a sociální péči, kde se virus šířil i mezi pracovníky. Bylo potřeba nahradit nedostatek personální kapacit a zajistit, aby se nemocnice, domovy pro seniory, azylové domy, denní stacionáře a mnoho dalších míst mohlo věnovat své činnosti.

V Šanci pro tebe se nám s dobrovolnickou pomocí podařilo zajistit doučování dětem, které měly nebo doposud mají výrazně ztížené podmínky. Smyslem služby je zastavit propad školního prospěchu dítěte. Čas a energie, kterou dobrovolníci věnují podpoře při doučování, přináší mimo jiné i pozitivní vliv ke zvýšenému zájmu o školu nebo snížení absence při výuce.

Důležitou roli sehráli dobrovolníci i v sociálním podniku Ušito s Šancí, který Šance pro Tebe provozuje již několik let. Prostřednictvím dobrovolné činnosti mohlo v šicí dílně vzniknout tisíce kusů roušek pro občany města, ale i okolních obcí, zaměstnance různých firem a institucí.

Z výše uvedeného textu je víc než patrné, že se dobrovolnictví stává novým fenoménem dnešní doby. Dobrovolníci se stávají hrdiny a dokazují, že péče o druhé a mezilidská pomoc z naší společnosti nevymizely. Za jejich ochotu a vynaložené úsilí patří všem hluboká poklona a veliké poděkování, ke kterému se přidává také ředitelka neziskové organizace Šance pro Tebe Sophia Dvořáková. 

„Milé kolegyně a kolegové, ráda bych Vám alespoň touto cestou poděkovala za Vaši práci – za Váš čas, který věnujete  nezištně nám a především těm, kteří nedostali v životě tolik šancí. Dobrovolnictví je  šance na změnu, je to příležitost v životech nás všech zažít věci jinak, a to nejen v tuto dobu. Je to dřina – vůle a motivace – jsou poháněčem k lepším dnům nejen nás samotných, ale těch, kterým pomáháme, jsou příležitostí zažít naději, radost, změnu, jsou zkušeností. Věřte, že tato práce má smysl i když jsou dny, okamžiky, kdy o tom pochybujeme. Děkuji Vám. “