startup-gbf8f46790_1280

DOTACE NA PODPORU REGIONÁLNÍCH DOBROVOLNICKÝCH CENTER

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu v rámci Programu podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu pro rok 2023. Účelem neinvestiční dotace je podpora zajištění činností Regionálních dobrovolnických center na území krajů se zvláštním zaměřením na koordinaci dobrovolnických aktivit ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Tato podpora přispívá k integraci uprchlíků do společnosti, k předcházení kriminality a sociálně patologických jevů a tím k větší bezpečnosti uprchlíků i občanů ČR. Oprávněnými žadateli jsou: kraje, nestátní neziskové organizace nebo jiné právnické osoby, které nejsou založeny za účelem podnikání a dosažení zisku a které mají na území kraje prokazatelnou zkušenost s koordinací dobrovolnictví na regionální úrovni. Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ve všech krajích České republiky.

Termín pro podání žádostí je stanoven do 17. dubna 2023. Žádost se podává elektronicky na předepsaném formuláři prostřednictvím datové schránky (6bnaawp). Více informací a potřebné dokumenty jsou k dispozici zde: Mimořádná výzva – Program podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu pro rok 2023 – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)