application-letter-3685417_1280

DOTACE PRO OBLAST DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY NA ROK 2023

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR opět zveřejnil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2023. Dotace jsou poskytovány na základě § 11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dobrovolnické službě“). Účelem dotace je realizace dobrovolnické služby podle zákona o dobrovolnické službě v roce 2023. Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné organizace, které mají v době podání žádosti o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinností po celý rok 2023 nebo pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 30. září 2022. Termín pro podání žádostí je stanoven do 30. září 2022. Žadatelé o dotaci se musí řídit novými Zásadami poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2022. Více informací: Dotace na akreditované projekty – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)