exclamation-mark-2620923_1280

DOTACE PRO OBLAST DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY NA ROK 2021 a 2022

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra aktualizoval Zásady poskytování dotací na rozvoj dobrovolnické služby na rok 2021, kdy byla zohledněna pandemická situace COVIDU 19. Zároveň byly aktualizovány časté otázky a odpovědi k dotačnímu programu rozvoj dobrovolnické služby 2021. Oba aktualizované dokumenty naleznete na stánkách Ministerstva vnitra – anebo přímo zde na odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR aktuálně zveřejnil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2022. Dotace jsou poskytovány na základě § 11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dobrovolnické službě“). Účelem dotace je realizace dobrovolnické služby podle zákona o dobrovolnické službě v roce 2022. Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné organizace, které mají v době podání žádosti o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinností po celý rok 2022 nebo pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 30. září 2021. Termín pro podání žádostí je stanoven do 30. září 2021. Žadatelé o dotaci se musí řídit novými Zásadami poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2022. Více informací: Dotace na akreditované projekty – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)