sunset-3325080_1280

I PŘÍRODA CHRUDIMSKA ČEKÁ NA DOBROVOLNÍKY

Zelený dům Chrudim, z. s., se zabývá ekologickou výchovou, vzděláním a osvětovou činností, ekologickým a environmentálním poradenstvím a praktickou péčí o životní prostředí. Pro školy nabízí ekologické výukové programy s různými tématy, a také koordinuje program Ekoškola v Pardubickém kraji. Pro širokou veřejnost pořádá komentované vycházky s odborníky v přírodních lokalitách, besedy, dílny a různé tematické akce a kampaně. Při svých aktivitách se neobejde bez pomoci dobrovolníků. Zelený dům Chrudim dobrovolníky přivítá vždy od jara do podzimu, a to zejména při péči o chráněné lokality v podhůří Železných hor jako je kosení, hrabání trávy a listí, sázení stromů apod., a také pro pomoc při pořádání osvětových akcí.

Ta první, s názvem Hledání jara v Úhřetickém lese, se uskuteční 10. dubna. Účastníci půjdou hledat jaro do významného krajinného prvku Úhřetický les, a to v doprovodu oblíbeného ornitologa Romana Hellingera a dendrologa Martina Trávníčka ze spolku Pestré Polabí. Poví si o významu mokřadů, tůní a ekosystému lužního lesa, nacházejícího se u Zmínky – Dvakačovického potoka, zaposlouchají se do zpěvu ptactva a společně jarní přírodu i trochu uklidí. Sraz bude pro účastníky upřesněn po registraci na emailu: zelenydumchrudim@email.cz.

Ve dnech 23. – 24. 4. 2022 se uskuteční víkendová akce v oboře Žleby pořádaná společně s Hnutím Brontosaurus. Jejím cílem bude příprava obory Žleby na letošní sezónu. Dobrovolníky čeká seznámení s lokalitou a zvířaty, dozví se, jak funguje malá místní záchranná stanice a obora, také více o samotném zámku, zámeckém parku při řece Doubravě a dalších přírodních zajímavostech z okolí. Oboru je potřeba znovu připravit na provoz v sezóně. Dobrovolnická práce bude zahrnovat například pletí štěrkových cestiček, broušení a natírání voliér, otírání cedulí od prachu apod. Práce není náročná a je vhodná pro muže, ženy i děti.  Více informací najdou zájemci zde: https://zelenydum.brontosaurus.cz/akce/?id=14447

Zelený Dům Chrudim uvítá pomocníky také ve svém stánku při oslavách Dne Země 26. 4. 2022 v Chrudimi v Klášterních zahradách za Kapucínským klášterem.

Na víkend 17. – 19. 6. 2022 se chystá další „Brontosauří“ akce v Pařížově, konkrétně práce na hradě Lichnice a v přírodním parku Doubrava – sekání na místní květnaté louce a kolem mokřadů. Více informací a přihlášky k dispozici na: https://zelenydum.brontosaurus.cz/akce/?id=14367