instagram-g009a2fc5d_1280

INSTAGRAM JAKO NÁSTROJ PRO ZÍSKÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ

Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje pořádá v pondělí 7. listopadu 2022 od 9 do 14 hodin ve svých prostorách v Klášterní 54, Pardubicích (zasedací místnost, 3. patro) seminář s názvem Instagram jako nástroj pro získávání dobrovolníků. Účastníky jím provede zkušená lektorka a PR expertka Káťa Toholová. Je určený zejména pro koordinátory dobrovolníků z dobrovolnických center a dobrovolnických organizací či pro kontaktní osoby v dalších organizacích přijímajících dobrovolníky, kterým by se téma a informace zaměřené na Instagram hodily. Seminář je zdarma, podpořený Ministerstvem vnitra ČR z dotačního Programu podpory a fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.  

Nahlásit se je možné na emailu: machova@konep.cz, a to nejpozději do 2. listopadu 2022.