FNEvpFU0ImogPMZfyktp

KŘESADLO 2022 V HLINSKU

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko organizace FOKUS Vysočina koncem června předávalo ocenění pro dobrovolníky. Křesadlo za rok 2022 si v Domově seniorů Drachtinka převzal Jan Číhák, cenu města Hlinsko získala Kateřina Mandlová. Akci každoročně pořádá Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko pod záštitou organizace HESTIA a za podpory města Hlinska a Pardubického kraje.

Dobrovolník Jan Číhák získal cenu za působení téměř deseti let v Centrum Jana XXIII. Hlinsko. Organizačně se podílí nejen na dětských programech, ale pomáhá také při přípravě volnočasových aktivit pro dospělé, a to v prostorách centra i mimo něj. Navíc zaštiťuje také technické zázemí centra. Dobrovolnice Kateřina Mandlová získala cenu města Hlinsko za pravidelnou přípravu volnočasového programu „Hýbánky a zpívánky“ v Mateřské Centrum Hlinečánek.

Nejen oceněným dobrovolníkům, ale všem dobrovolníkům patří velké díky za jejich pomoc všude tam, kde je to potřeba. Poděkování míří i ke všem, bez kterých by to nešlo – Městu Hlinsko za soustavnou podporu Dobrovolnického centra, Domov seniorů Drachtinka za spolupodílení se na přípravách celé akce, pěveckému sboru Drachtinka a kytaristkám z Domova dětí a mládeže za krásné hudební zpříjemnění slavnostního odpoledne, klientům Centra denních služeb Motýl za výrobu krásných dárečků pro dobrovolníky, paní Lence Čepešové a papírnictví Prokopův dům za sponzorské dary v podobě dárkových balíčků pro nominované dobrovolníky.

FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra začala předávat cenu Křesadlo v roce 2002. Křesadlo vzniklo jako reakce na potřebu oceňovat dobrovolníky, kteří se nezištně zapojují do práce prospěšné pro ostatní. Myšlenka pravidelného ocenění dobrovolníků vznikla na konferenci v Kroměříži v roce 2001 v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků.

 Zdroj: ihlinsko.cz, Facebook FOKUS Vysočina