microphone-geabb47298_1280

KULATÝ STŮL K ROZVOJI DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI

Kulatý stůl se bude konat 22. 3. 2022 od 8:50 do 15:30 hod, a to v online formě. Účastnit se ho budou zástupci lokálních dobrovolnických center, dobrovolnických organizací, dobrovolníků a zástupců obcí/měst.

Realizace kulatých stolů probíhá v rámci projektu Ministerstva vnitra „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“. Projekt se zaměřuje na profesionalizaci, podporu a koordinované využívání dobrovolníků ve všech oblastech, např. sociální služby, poskytovatelé zdravotních služeb, zájmová činnost mládeže, sport, kultura, prevence kriminality, pomoc při mimořádných událostech, a to u těch organizací, které dobrovolníky přijímají, připravují a vysílají. Cílem kulatého stolu bude zhodnocení rozvoje dobrovolnictví v kraji, další role regionálního (tj. krajského) dobrovolnického centra a hodnocení stavu dobrovolnictví v kraji.

Pro přihlášení na Kulatý stůl je nutné vyplnit přihlašovací formulář na odkazu: https://forms.gle/2qZULby3RwMoj7nc8 . Termín pro podání přihlášek je 22. 2. 2022.

Konání kulatého stolu organizačně zajišťuje:

Program kulatého stolu:
1/ Přivítání účastníků
2/ Úvodní představení projektu, fungování regionálního dobrovolnického centra
3/ Diskuze o rozvoji dobrovolnictví v kraji a roli kraje za účasti vedení kraje
4/ Témata pro hodnotící proces na území kraje:
   a)    Informovanost o dobrovolnictví;
   b)    Dostupnost dobrovolnictví;
   c)    Kvalifikovanost dobrovolníků a koordinátorů;
   d)    Koordinace dobrovolníků;
   e)    Kvalita služeb dobrovolnictví.
5/ Vyplnění dotazníku – hodnocení kulatého stolu

Bližší informace o projektu: https://www.dobrovolnictvi.net/