001660_05_031694

MYSLI SRDCEM, STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM!

Takové je nové motto našeho Dobrovolnického centra. Stejný podtitul má i dobrovolnický komiks, jehož první díl vyjde v srpnovém vydání litomyšlského zpravodaje Lilie. Postupně zde odkryjeme různé podoby dobrovolnických aktivit, které se veřejnosti nabízí.

Na sociálních sítích také představíme konkrétního dobrovolníka z masa a kostí, který svůj čas tráví zcela nezištně ve prospěch druhých.
Chceme touto cestou poděkovat vstřícnému vedení města Litomyšl, které má zájem o podporu dobrovolnictví v našem městě a které vznik komiksu iniciovalo.
Za grafickou podobou komiksu stojí místní Lucie Drobná a Barbora Brůnová.
Společně se vznikem komiksu přecházíme na novou grafickou podobu našeho dobrovolnického loga a dalších propagačních materiálů. Tradiční zelenou barvu nahradí bílá, černá, růžová a mentolová. Za přípravu materiálů děkujeme Lucii Drobné.

Věříme, že vás náš společný počin zaujme a třeba se díky tomu stanete dobrovolníky i VY!