startup-594090_1280-3

NA MINISTERSTVU VNITRA ČR PROBĚHLO SETKÁNÍ K DOBROVOLNICKÝM DOTACÍM

Dne 7. září 2021 se na Ministerstvo vnitra ČR sjeli zástupci akreditovaných dobrovolnických organizací z celé republiky. Odbor prevence kriminality pořádal informativní schůzku k agendě dotací pro oblast dobrovolnické služby na roky 2021 – 2022.

Na úvod setkání seznámil ředitel odboru JUDr. Michal Barbořík s aktualizací Zásad pro rok 2021, která byla provedena s ohledem na výrazné dlouhodobé omezení realizace dobrovolnických projektů v důsledku protipandemických vládních opatření. V rámci ní bude nově za řádně vyúčtovanou dotaci považována 25 % odchylka snížení počtu dobrovolníků v době realizace projektu oproti počtu dobrovolníků v žádosti. Mění se také způsob povinné evidence činnosti dobrovolníků.

Poté byly zástupci odboru detailně probírány další otázky k vyúčtování letošních dotací a podávání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022 v souvislosti s vyhlášením výzvy v daném programu. Ty se podávají do 30. září 2021. Dotace na rok 2021 je pak nutné vyúčtovat nejpozději do 15. února 2022 a k tomu jako součást do 31. července 2022 zaslat výroční zprávu o činnosti organizace za předchozí rok. V případě potřeby je možné ještě nyní zažádat o změnu Rozhodnutí, a to do 1. října 2021. Všechny důležité informace a formuláře jsou uvedeny na webu Dotace na akreditované projekty – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz). Zájemci zde najdou také prezentaci a audiozáznam z uvedené schůzky. S jakýmikoliv dotazy k tomuto tématu se neváhejte obracet na naše regionální dobrovolnické centrum.

V rámci setkání byl rovněž představen web dobrovolnik.net, který má sloužit jako důležitý informační portál pro oblast dobrovolnictví v České republice. Dobrovolnické organizace mohou zasílat na mail: dobrovolnictvi@mvcr.cz ke zveřejnění na tomto webu své příspěvky, dokumenty, metodiky, propagační materiály, příklady dobré praxe nebo připomínky, postřehy či náměty na zlepšení webu. Ten je stále v procesu tvorby a úprav s cílem, aby byl přehlednou platformou k tématu dobrovolnictví.

.