DSC_1958-1

NOMINACE NA OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ, NEZISKOVEK A SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM V PARDUBICKÉM KRAJI

Karolína Benešová je vážně nemocná, i tak stihla v roce 2020 odpracovat téměř 200 dobrovolnických hodin při péči o seniory a osoby s mentálním postižením v centru denních služeb Světlanka svitavské charity. Manželé Kosinovi se starají o své 4 děti. A k tomu pomáhají klientům se zrakovým postižením v  TyfloCentru Pardubice. Tereza Němcová společně s partou dalších nadšených dobrovolníků pořádá již pět let charitativní běh přírodou okolím malé vesnice Nová Ves u Litomyšle.

Takoví lidé možná žijí vedle vás. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají. Poděkujte jim – nominujte je na ocenění Dobrovolník, Nezisková organizace a Společensky odpovědná firma roku 2021.Nominovat výjimečné osoby, organizace i firmy může kdokoliv prostřednictvím online formuláře na webu www.nevladky.cz/nominace-oceneni do 31. října. Poté se sejde odborná komise a ocení několik z nich. Slavnostní vyhlášení oceněných počinů proběhne 6. prosince v Pardubicích.

Dobrovolníci pomáhají dětem, osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích nebo v přírodě. To vše ve volném čase a bez odměny

Dobrovolníci jsou lidé, kteří věnují svůj volný čas a energii ve prospěch druhých zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají s denními činnostmi mentálně a zdravotně postiženým, svou energii dávají dětem, nebo se věnují ochraně životního prostředí a dalším bohulibým činnostem. Posilují tak lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba dalším lidem. Nečekají na slova díků. Jsou ale na místě. Třeba právě prostřednictvím ocenění.

Neziskovky jsou všude kolem nás

Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy. Těžko lze najít oblast života, které by se některá z nich nevěnovala. Dobrovolní hasiči, kteří pomáhají a navíc v obci pořádají akce pro děti. Volnočasové kroužky, které děti vzdělají i baví.  I tady působí dobrovolníci, i tyto organizace jsou neziskové. Veřejnost má nyní možnost nominovat ty, kteří pro své okolí dělají něco navíc.

I firmy mohou mít srdce na dlani. Zaměstnávají zdravotně znevýhodněné, podporují veřejně prospěšné projekty nebo dělají osvětu o společenské odpovědnosti

Co vlastně znamená společensky odpovědné podnikání? Taková firma třeba zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, funguje jako sociální podnik, pořádá veřejné sbírky, své zaměstnance vysílá jako dobrovolníky, finančně či materiálně podporuje činnost neziskových organizací. Není to samozřejmost ani povinnost. Oceňme tedy ty firmy, které svůj potenciál ve společnosti využily na maximum a pomáhají.

Organizátory akce jsou Pardubický kraj, Koalice nevládek Pardubicka, Europe Direct Pardubice a Rytmus východní Čechy. Mediálním partnerem je Deník.cz. Fotografie ze slavnostní vyhlašování oceněných roku 2020 naleznete zde.

.