Bez názvu

NOVÁ WEBOVÁ PLATFORMA K DOBROVOLNICTVÍ STARTUJE SVŮJ PROVOZ

Ministerstvo vnitra ČR spustilo nový web www.dobrovolnictvi.net. Ten je určen pro každého – ať už jde o profesionální dobrovolnické organizace a jejich koordinátory, organizace, které dobrovolníky teprve zvažují, pro dobrovolníky i pro ty, co o dobrovolnictví teprve přemýšlejí. Jeho fungování má především přispět ke zvýšení dostupnosti a zkvalitnění dobrovolnické pomoci v naší zemi.

Webový portál bude pravidelně přinášet aktuální informace a novinky o dobrovolnictví z celé České republiky jak na centrální úrovni, tak z regionů – to zejména prostřednictvím nově fungujících regionálních dobrovolnických center. Internetovou stránku www.dobrovolnictvi.net provozuje Ministerstvo vnitra v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.

Na webu je možné absolvovat e-learningový dobrovolnický kurz, najít informace o všech existujících druzích dobrovolnictví i o jednotlivých oblastech, v nichž dobrovolníci pomáhají, nebo získat potřebné legislativní a metodické materiály k dobrovolnictví, včetně informací o důležitých projektech. Nejdete zde kalendář akcí i rady, jak a kde pomáhat. Aktuálně je web stále ještě ve výstavbě, doplňují se nové informace i celé oblasti, a proto je vítán každý názor, jak jej zlepšit. Případné podněty na zlepšení či doplnění webu je možné zasílat na e-mail: dobrovolnictvi@mvcr.cz.