Header_UK

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC PŘI ORGANIZACI A REALIZACI AKCÍ A DOUČOVÁNÍ PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

Spolek Kalyna – Komunitní uprchlické centrum chce přispět k tomu, aby Ukrajinci prchající před válkou našli v Pardubicích bezpečí, a pomoci, aby zde mohli v důstojných podmínkách žít do doby, než se budou moci vrátit domů. Podporuje vzájemné nekonfliktní soužití, dialog mezi majoritou a cizinci.

Dobrovolníci budou pomáhat v několika oblastech:

  • Výpomoc při aktivitách pro ukrajinské uprchlíky, které budou zaměřeny na sport, umění, vzdělávání a rukodělné práce. Vaší rolí bude pomoci při jejich přípravě a realizaci, organizátorům budete také pomáhat s dohledem nad dětmi.
  • Doučování předmětů dle aktuálních potřeb na pravidelné bázi po zahájení školní docházky od září 2022.

Od listopadu 2022 předpokládáme realizaci akcí/volnočasových aktivit/kroužků v pravidelných časech v našem připravovaném komunitním centru pro ukrajinské uprchlíky na Dukle. Prostor bude i pro vaši pomoc se zajištěním běžného chodu komunitního centra 7 dní v týdnu (asistence návštěvníkům, dotvářeni atmosféry, drobná administrativní činnost, pomoc s úpravou a výzdobou centra, roznos letáků).

Dobrovolníci budou vysláni Dobrovolnickým centrem KONEP.