000290_05_005455

PODZIM V PŘELOUČSKÉM JAKUB KLUBU

Posláním služby Jakub klub, který provozuje Charita Přelouč a do jehož aktivit se celoročně zapojují také dobrovolníci, je pomáhat dětem a mladým lidem ve věku 6 – 18 let překonávat jejich obtížné životní situace, poskytnout podporu a informace pro jejich zvládnutí a pozitivním přístupem vést děti a mladé lidi k zodpovědnosti a sebedůvěře. V letošním roce nově poskytl zázemí nejen pro místní, ale i pro děti z Ukrajiny.

Školní rok nám začal s mírným očekáváním. Situace na Ukrajině se zatím nemění. Lidé, kteří uprchli před válkou, jsou stále v nejistotě, co bude. Mnoho dětí, které přišly do České republiky před prázdninami, již muselo nastoupit od září do škol. Tato situace se výrazně odrazila i na dění v našem klubu. Ve srovnání s pololetím loňského roku došlo k nárůstu počtu návštěv v klubu. Např. v červnu 2022 stoupla návštěvnost oproti loňskému roku o 55%. A také k navýšení počtu prvokontaktů z 22 na 77. Během 1. pololetí chodilo do klubu 27 ukrajinských dětí.

S dětmi a mladými, kteří chodí do našeho klubu, nejčastěji řešíme potřeby spojené s podporou školních dovedností, potřebou poskytnou poradenství, vytvářet funkční sociální vazby mezi vrstevníky a rodinou. V září jsme se s dětmi zúčastnili akce, Rozběhněme pěstounství, které se konalo v týdnu od 12.9. -18.9.2022. Trasu dlouhou 2,3 km jsme úspěšně zvládli a děti za svou aktivitu získaly odměnu, ze které měly radost. Od října nastavujeme v klubu pravidelný program aktivit. V pondělí se děti můžou těšit na tancování, v úterý bude probíhat aktivita spojená s tématem měsíce, ve středu bude aktivita zaměřená na nácvik pracovních dovedností a ve čtvrtek v klubu tvoříme. Téma měsíce nese název „Na startu“ a zaměříme se na nové začátky, poznávání svých silných stránek a vlastní identitu. Pravidelně v časech od 13:00- 15:00 bude probíhat pomoc s domácími úkoly, podpora školních dovedností a nácvik českého jazyka. S dětmi každoročně realizujeme projekt „Děti pomáhají dětem“, cílem kterého je učit děti solidaritě s druhými. Na Misijní neděli 23. 10. 2022 připravíme drobné výrobky, které budeme nabízet u kostela sv. Jakuba po mši svaté za dobrovolný příspěvek. Získané finanční prostředky odešleme s dětmi na pomoc jiným dětem v zahraničí.

Ve středu 12. 10. 2022 od 17 hodin máme v Jakub klubu pravidelné setkání dobrovolníků. Pokud přemýšlíte, že byste se mohli zapojit, přijďte si s námi nezávazně popovídat. Další setkání dobrovolníků bude ve středu 16. 11. 2022, kdy budeme slavit i našeho patrona sv. Martina, od 16 hodin ve Vinotéce u Kotýnků. Na programu bude i povídání o Cejlonu naší dobrovolnice Veroniky. Vstup je volný, všechny srdečně zveme.

Zdroj: Charita Přelouč