leaves-2901684_1920


HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC V PŘÍRODĚ

Zelený dům Chrudim, z.s. se zabývá ekologickou výchovou, vzděláním a osvětovou činností, ekologickým a environmentálním poradenstvím a praktickou péčí o životní prostředí. Pro školy nabízí ekologické výukové programy s různými tématy, a také koordinují program Ekoškola v Pardubickém kraji. Pro širokou veřejnost pořádá komentované vycházky s odborníky v přírodních lokalitách, besedy, dílny a různé tematické akce a kampaně.


Dobrovolníky přivítáme pro:

  • pomoc v přírodě na Chrudimsku (péče o chráněné lokality v podhůří Železných hor – kosení, hrabání trávy a listí, sázení stromů, …)
  • pomoc při osvětových akcích

Dobrovolníci budou vysláni Dobrovolnickým centrem KONEP.