microphone-g1d1271c48_1280

POZVÁNKA NA KONFERENCI MINISTERSTVA VNITRA

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Vás srdečně zve na celodenní konferenci

Zapojení dobrovolníků při společném řešení mimořádných událostí velkého rozsahu

dne 29. listopadu 2023 od 9.00 hod do 16.00 hod v budově Ministerstva vnitra (Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7).

Během konference proběhne vyhlášení národní Ceny za DOBROvolnictví ministra vnitra v kategorii dobrovolník a dobrovolnická organizace za rok 2023.

Přihlášky na konferenci zasílejte v termínu do 15. listopadu 2023 na email: blanka.uridilova@mvcr.cz

Účast na konferenci je bezplatná.

Diskutovanými tématy budou případové studie a evaluace nedávných mimořádných událostí velkého rozsahu se zapojením dobrovolníků. Bude představen návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví a další.

Program konference:

Program:

9.00 – 9.30      Prezence

9.30 – 10.00   Úvodní slovo a představení pracovního návrhu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice, JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality MV ČR

10.00 -10.20   Statistické šetření dobrovolnictví v době pandemie COVID, Mgr. Jana Hamanová, ředitelka SC&C spol. s r.o.

10.20 -10.40   Novelizace typové činnosti složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (STČ 12/IZS), Mgr. Martina Čapková, GŘ HZS

10.40 -11.00   Zapojení ukrajinských dobrovolnic – DC Ústí n. L.

11.00 – 11.15 Přestávka

11.15 -12.15   Vyhlášení národní Ceny za DOBROvolnictví Ministerstva vnitra v kategorii dobrovolník a dobrovolnická organizace za rok 2023

Oběd

13.00 -13.20   Případová studie Dobrovolnictví v ADŘE v době pandemie COVID, doc. PhDr. Tereza Pospíšilová Ph.D., Universita Karlova, Mgr. Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra ČR

13.20 – 13.40 Požár v Českém Švýcarsku, Mgr. Jiří Sucharda

13.40 – 14.00 Případová studie Přenastavení panelu Ústeckého kraje – Ing. Petra Lafková, MPA, KÚ Ústeckého kraje, Mgr. Lenka Vonka Černá, DC Ústí nad Labem

14.00 -14.20   ČČK – zapojení dobrovolníků při mimořádných událostech velkého rozsahu – Ing. Richard Smejkal, Ph.D., ČČK

14.20 -14.40   Evaluace dopadů pomoci v obcích zasažených tornádem– Mgr. Josef Koláček, ADRA, o.p.s.

14.40 -15.00   Případová studie Přenastavení systému koordinace mimořádné události – Bc. Kateřina Petrášová, Jihomoravské dobrovolnické centrum, z.s.

Diskuse

Moderování konference: Mgr. Nataša Diatková

Změna programu vyhrazena! Registrovaní účastníci budou s případnými změnami v programu seznámeni.