paper-1100254_1280

PRO DOBROVOLNÍKY V KRAJÍCH JSOU NACHYSTANÁ ZAJÍMAVÁ ŠKOLENÍ

Společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., připravila sérii školení, která nabízí ve spolupráci s regionálními dobrovolnickými centry dobrovolníkům či zájemcům o dobrovolnické aktivity. V rámci nich mají účastníci získat základní přehled a znalosti o dobrovolnictví a rozvinout své dobrovolnické kompetence.

V pořadí již druhý běh školení proběhne v online prostředí MS Teams, a to formou interaktivních prezentací. Naplánovány jsou celkem tři školící dny, vždy po šesti hodinách. 21. 6. 2021 bude den věnován základům dobrovolnictví. 23. 6. 2021 se lektoři tematicky zaměří na dobrovolnictví ve zdravotnictví a sociálních službách. 25. 6. 2021 budou nabídnuta různá témata z oblasti dobrovolnictví ve volnočasových aktivitách, kultuře, ekologii a mimořádných událostech. Pro absolvování kurzu je nutné se zúčastnit minimálně 2 dnů školení.

Kurz je pro účastníky bezplatný a je součástí veřejné zakázky „Zabezpečení klíčových výstupů projektu II – Rozvoj dobrovolnictví v ČR”, která je realizována projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci získají certifikát o absolvování kurzu podepsaný ředitelem výzkumného ústavu ACCENDO.

Podrobný program školení najdete zde. Zájemci se mohou hlásit přes přihlašovací formulář: https://forms.gle/T6jzPdTpodmXTE4m9. Pro více informací se obracejte na naše RDC: dobrokraj@konep.cz, tel.: 605 822 531