1

PRŮBĚH KONFERENCE ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ DO MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ KONANÉ NA MV ČR

Ve čtvrtek 29. listopadu 2023 se na Ministerstvu vnitra uskutečnila konference s názvem Zapojení dobrovolníků při společném řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, během které byly ministrem vnitra předány první národní Ceny za DOBROvolnictví ve dvou kategoriích: dobrovolník a dobrovolnická organizace.

Konference byla věnována dobrovolníkům a jejich roli při zvládání nedávných mimořádných událostí (tornádo na jižní Moravě, požár v Českém Švýcarsku, pomoc se zvládáním ukrajinské uprchlické krize) v České republice. Na konferenci byla poprvé zveřejněná evaluace tornáda na jižní Moravě z pohledu neziskových organizací: „Zapojení dobrovolníků do řešení následků tornáda bylo enormní, přijeli nejen tradiční dobrovolníci, kteří nám pomáhají při povodních, ale vlna solidarity byla tak obrovská, že oslovila nové dobrovolníky, pro které pomoc při zvládání mimořádné události byla premiérou v dobrovolnictví“, řekl Josef Koláček z organizace ADRA.

Velká pozornost byla věnována i pomoci dobrovolníků při zvládání uprchlické vlny v souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskou federací. „Bez dobrovolníků si neumíme představit fungování KACPU v prvních měsících. Jejich pomoc byla nezastupitelná,“ potvrdili zástupci nejen Ústeckého kraje. O systému zapojení dobrovolníků Českého červeného kříže do všech tří zmiňovaných mimořádných událostí informoval jeho zástupce.

Na konferenci byla odborníkům představena pro další diskusi pracovní verze návrhu historicky první Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice, kterou se bude vláda ČR zabývat v roce 2024. Koncepce má definovat cíle a konkrétní opatření, která povedou k dalšímu rozvinutí potenciálu dobrovolnictví v ČR (již dnes přesahují dle posledních výzkumů aktivity dobrovolníků v ČR ve prospěch společnosti více než 30 miliard korun ročně), zlepšení koordinace nabídky a poptávky po dobrovolnicích a dobrovolnických příležitostech, profesionalizaci koordinace dobrovolnictví, i k větší informovanosti o dobrovolnictví a jeho zvýšené propagaci ad.

Velká část konference byla věnovaná předávání národní Ceny za DOBROvolnictví pro rok 2023. Tématem bylo „Dobrovolnická pomoc v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.“ Ze zaslaných nominací od regionálních dobrovolnických center či krajských úřadů vybrala komise sestavená Ministerstvem vnitra vždy jednoho oceněného v každé kategorii, který získal skleněnou trofej. Avšak ocenění a velké poděkování ve formě diplomu a malých upomínkových předmětů MV ČR si odnesli všichni nominovaní.

Hlavními oceněnými jsou v kategorii dobrovolník paní Michaela Musilová z Kraje Vysočina (dlouhodobá dobrovolnice, která přes přípravu svačin a zařízení dětského koutku v KACPU Jihlava dovedla svou pomoc až k iniciování a zřízení Centra humanitární pomoci) a v kategorii dobrovolnická organizace Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice z Jihočeského kraje (hlavní partner města při vybudování Ukrajinského komunitního centra „Nadija“, věnují se jak materiální pomoci při ubytování či spolupráci s potravinovou bankou, ale v poslední době pak zejména velmi důležitým jazykově-vzdělávacím a integračním aktivitám).

Ceny předal ředitel odboru prevence kriminality JUDr. Michal Barbořík, který vyzdvihl nezastupitelnost dobrovolníků ve společnosti: „Zdravá společnost se projevuje i tím, že lidé jsou ochotní pomáhat druhým bez nároku na odměnu či protislužbu. Já jsem hrdý, že v České republice je takových lidí opravdu hodně a že jim alespoň touto cestou mohu poděkovat. Bez jejich pomoci si lze jen velmi těžko představit, že bychom zvládali tak úspěšně i zásadní mimořádné události, jako jsou např. povodně či jiné velké přírodní katastrofy, ale i pandemie nemoci covid-19 či velká uprchlická vlna. Proto si dobrovolníci i dobrovolnické organizace, které jejich činnost koordinují, zaslouží naši podporu“, řekl.

Ostatní ocenění jsou:

V kategorii dobrovolník: Valentina Aksionova, Mariia Bilonozhenko, Milan Freiberg, Markéta Maršálková, Sára Kalivodová, Vladimíra Karlová, Mariia Korotkova, Martin Pejzl, Marek Veselý, Andrej Snitko, Olexandr Striuchenko a Barbora Žůrková.

V kategorii dobrovolnická organizace: Diecézní charita Plzeň, Dobrovolnické centrum Stopa – Charita Uherský Brod, Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého, Hospic Mezi stromy, z.s., Iniciativa Hlavák, z.s., Kalyna – Komunitní uprchlické centrum, z.s., Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s., Oblastní spolek České červeného kříže Liberec, Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Slunečnice, z.s.. VESNA – ženský vzdělávací spolek, Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú.

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

:MV-konference_ Dobrovolníci v době pandemické

POWERPOINT PREZENTACE UK

Požár v NPČŠ MV ČR

Rozvoj dobrovolnictví_konference_29112023

Systém koordinace dobrovolnické pomoci, Praha, 29. 11.

Dobrovolnictví v ČR_konference2023

Dobrovolnictví v době pandemie covid 19 u organizace_fin

Evaluace dopadů pomoci v obcích zasažených tornádem v

Konference dobrovolnictví MV_novelizace STČ

Zdroj: https://dobrovolnictvi.net/