K-93

REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE ROZŠIŘUJE SVÉ AKTIVITY

Od května 2020 fungují v deseti českých krajích regionální dobrovolnická centra, která finančně podporuje Ministerstvo vnitra. Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka, vytváří v kraji informační a kontaktní zázemí pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce. Nyní reaguje rozšířením svých aktivit i na aktuální situaci v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Díky novému projektu, podpořenému Ministerstvem vnitra, rozšiřuje Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje (RDC) svůj záběr i na prohlubování spolupráce s komunitním uprchlickým centrem Kalyna, které se zabývá zejména integračními aktivitami na Pardubicku pro Ukrajince prchající před válkou. Ve spolupráci s tímto spolkem  RDC podpoří konání široké škály volnočasových integračních aktivit, ať už formou zapojování místních i ukrajinských dobrovolníků nebo třeba pořízením materiálního vybavení pro tvořivé a vzdělávací akce ukrajinských dětí a dospělých.

Realizace projektu RDC má mnohem širší záběr, týkající se celkové podpory a propagace dobrovolnictví v Pardubickém kraji. Počítá se například s rozšířením odborného poradenství v oblasti dobrovolnictví, aktualizací veřejné databáze s přehledem lokálních dobrovolnických center a spolupracujících dobrovolníků i s doplněním celé řady propagačních materiálů. Velkou roli v informovanosti veřejnosti o dobrovolnických aktivitách v kraji hrají online komunikační kanály, zejména portál www.dobrokraj.cz a související sociální sítě, s jejichž aktualizací se v projektu také počítá.

Pořádáme Dny otevřených dveří dobrovolnictví v kraji, vzdělávání a metodické setkání koordinátorů dobrovolníků a také vzdělávací kurzy na míru k aktuálním tématům jako například Instagram jako nástroj pro získávání dobrovolníků nebo Prezentace a komunikace v rámci dobrovolnických programů,“ přiblížila konkrétní aktivity letošního roku Lucie Křivková, koordinátorka aktivit RDC.

Své místo v projektu má i širší spolupráce s Pardubickým krajem a ostatními orgány samosprávy. „Vyšší míra spolupráce s veřejnou správou se týká zejména tvorby strategických dokumentů rozvoje a podpory dobrovolnictví, aktivní zapojení do pracovních skupin i participace na pravidlech a podmínkách podpory dobrovolnictví,“ doplnila Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka a současně koordinátorka aktivit RDC.

Pokud chcete začít s dobrovolnictvím ve své organizaci, pracovat jako dobrovolník nebo třeba jen potřebujete radu či pomoc ve vašich současných dobrovolnických aktivitách, obraťte se na Regionální dobrovolnické centrum, které je zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji.