RDC_CrP (1)

REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PRO POSLUCHAČE ČESKÉHO ROZHLASU

Přinášíme vám rozhovor, ve kterém prezentovalo Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka své aktivity v pořadu Máme hosty na Českém rozhlase Pardubice.

Můžete posluchačům představit KONEP a Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje?  

Koalice nevládek Pardubicka (zkráceně KONEP) je sdružení neziskových organizací působících v Pardubickém kraji, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj neziskového sektoru v kraji. Mimo jiné aktivity provozuje KONEP také jedno z 11 nově vzniklých regionálních dobrovolnických center v České republice. Tato centra zřizuje a finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost. Jejich hlavní úkolem je zlepšit dostupnost a povědomí o dobrovolnictví v jednotlivých krajích a fungují tedy zejména jako informační a metodická centra pro dobrovolníky, lokální dobrovolnická centra, ale i ostatní neziskové a příspěvkové organizace či obce v kraji.

Kolik dobrovolnických center vlastně v Pardubickém kraji je a jak fungují?

Za lokální dobrovolnická centra mohou být považovány jak organizace, které si dobrovolníky shánějí pouze pro vlastní potřebu, nebo ty, co je vysílají i do jiných přijímajících organizací. Zpravidla fungují podle zákona o dobrovolnické službě a jejich dobrovolníci působí v programech s akreditací Ministerstva vnitra ČR. Aktuálně jako Regionální dobrovolnické centrum spolupracujeme s patnácti organizacemi, které jako dobrovolnická centra v kraji vystupují.

Jak se můžu stát dobrovolníkem a kde najdu informace?

Zájemci o dobrovolnictví mohou navštívit webový portál www.dobrokraj.cz, kde najdou kromě obecných informací o dobrovolnictví také aktuální nabídku dobrovolnických příležitostí v kraji a zároveň i registrační formulář a prostřednictvím něj se nám mohou přihlásit.

Můžu si vybrat, v které oblasti chci být dobrovolníkem? Například chci pomáhat na konkrétním oddělení v nemocnici, nebo seniorům v konkrétní části města. Jde to?

Na zmíněném webu dobrokraj.cz je kromě konkrétních nabídek k dobrovolnictví zveřejněna také databáze dobrovolnických center a organizací, které působí v Pardubickém kraji, a to s přesnou specifikací činností, na něž se zaměřují. Při své registraci může zájemce uvádět své preference, týkající se místa nebo oblasti, kde chce jako dobrovolník pomáhat.

Zvýšil se počet lidí, kteří se chtějí stát dobrovolníkem teď v době pandemie?

Doba koronavirová výrazně ovlivnila naše životy téměř ve všech aspektech a přinesla samozřejmě komplikace i do mnohých dobrovolnických aktivit. Spousta služeb a zařízení, kde dobrovolníci běžně pomáhali, byla kvůli pandemii omezena nebo dokonce zcela uzavřena. Loňský rok však nabídl zároveň nové výzvy a příležitosti, kde se dobrovolníci mohli uplatnit, a to ať už ti stávající nebo noví. Dobrou zprávou je, že počty lidí, kteří jsou ochotní pomáhat druhým, se stále zvyšují. A to možná i paradoxně díky této nelehké době – pojem dobrovolnictví v ní hodně rezonuje a dobrovolnická činnost se stále výrazněji ukazuje být nepostradatelnou součástí naší společnosti.

Co všechno dobrovolníci v době krize dělají?

Za běžných okolností můžeme říct, že dobrovolníci působí úplně všude J Ať už to jsou volnočasové aktivity pro děti a mládež, pomoc ve zdravotnictví a sociální sféře, pomoc v kultuře, sportu, při péči o životní prostředí nebo při mimořádných událostech.

Od loňského jara se dobrovolníci v našem kraji postupně zapojovali do celé řady činností. Začalo to šitím roušek, distribucí ochranných pomůcek, nákupy či jinou pomocí a podporou seniorům. Našli své uplatnění i ve zdravotní a sociální péči, pomáhali sociálně slabým rodinám v rámci různých sbírek, ať už při celonárodní Potravinové sbírce nebo v nějakých lokálních. Ve velké míře dobrovolníci pomáhají také dětem při zvládání distanční výuky, a to formou doučování např. soc.znevýhodněným dětem, cizincům atp.).

Na webovkách jsme se dočetli, že pomáhají i senioři

Ano, je úžasné, že se jako dobrovolníci zapojují i senioři, jimž přináší radost a pozitivní energii do života. V Pardubicích při Dobrovolnickém centru KONEP máme skupinku zhruba 14ti tzv. babiček a dědečků v mateřských školách. Ti si ještě před pandemií chodili za dětmi hrát, předčítat, doprovázet je na vycházkách či výletech. Tyto aktivity musely být bohužel kvůli špatné epidemické situaci pozastaveny, zejména s ohledem na zajištění bezpečí seniorů. Spousta babiček však nezahálela a alespoň se zapojila do jarního šití roušek. Před Vánoci zase společně napekly cukroví jako poděkování zdravotníkům z pardubické nemocnice. Můžeme uvést i další příklady dobré praxe – v Dobrovolnickém centru Krůček ve Svitavách pomáhá třiaosmdesátiletý senior, který každý den dochází do sociálně-terapeutické dílny Domova na rozcestí, kde vyrábí dárkové předměty s klienty s mentálním postižením. V žamberské Cestě pro rodinu máme zase dobrovolníka coby vedoucího dětského tvořivého kroužku Dědečkova dílna. Ten vede nyní online. Senioři ale jako dobrovolníci pomáhají i v dalších organizacích.

Zapojují se do pomoci například i studenti? Chtějí pomáhat i mladí lidé?

Evidujeme zájem o dobrovolnictví prakticky u všech věkových skupin obyvatel od studentů po seniory. Zapojují se jak studenti středních škol, pro které může být zkušenost s dobrovolnictvím bonusem k přijetí na některé vysoké školy. Pro vysokoškoláky zase dobrou zkušeností či praxí v rámci jejich studovaných oborů. Hlásí se nám ale i mladí pracující, jimž dobrovolnictví přináší smysluplné trávení volného času a dobrý pocit z pomoci druhým.

Na www.dobrokraj.cz taky uvádíte, že Pardubický kraj vyhlásil dotační program „Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji“. Jak bude fungovat? Kdo na dotaci dosáhne?

I letos je možné žádat finanční prostředky na rozvoj dobrovolnických aktivit v kraji na rok 2021. Žádosti mohou podávat dobrovolnická centra v termínu od 20. 2. 2021 do 28. 2. 2021. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje.

 Chystá Regionální dobrovolnické centrum v roce 2021 nějaké novinky?
V nadcházejícím roce se uskuteční další Dny otevřených dveří pro veřejnost, prozatím samozřejmě hlavně v online podobě. Rádi bychom také uspořádali Den dobrovolnictví, jehož formát přizpůsobíme aktuální situaci. A mimo jiné připravujeme také ve spolupráci s renomovaným lektorem Jiřím Tošnerem bezplatná školení dobrovolníků, koordinátorů a kontaktních osob pro dobrovolnictví v kraji. Doufáme, že se nám podaří i nadále šířit myšlenku dobrovolnictví a podněcovat zájem veřejnosti o tuto smysluplnou činnost. Protože jak nedávno uvedla jedna naše dobrovolnice – prý když lidé pomáhají, dobro se k nim vrací…. 🙂