IMG_1447

REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM USPOŘÁDALO PRVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Poslední zářijovou středu se uskutečnil v pardubickém Evropském spolkovém domě poprvé Den otevřených dveří Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje. To je provozováno Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) od května letošního roku jako zastřešující, metodické a koordinační zázemí pro dobrovolnictví v kraji.

Centrum je v pracovních dnech v rámci své otevírací doby přístupné veřejnosti a každý, kdo potřebuje informace nebo rady týkající se dobrovolnictví, může jeho služby využít. Pro tento den byly navíc připraveny speciální prezentace o dobrovolnictví v regionu i k činnosti a úkolům samotného centra. Ty probíhaly vzhledem k aktuální epidemiologické situaci formou individuálních konzultací pro malé skupiny či jednotlivce. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti si mohli poslechnout zajímavé informace a rovněž shlédnout fotodokumentaci z realizace dobrovolnických aktivit v regionu. Nechyběl ani příklad dobré praxe – o své zkušenosti s organizací a vedením dobrovolníků se jako první podělily koordinátorky Dobrovolnického centra Farní charity Chrudim. Program se nesl v příjemném duchu i přes nutná hygienická opatření a my děkujeme všem účastníkům za návštěvu.