Sbirka-potravin-11-2020-1

SBÍRKA POTRAVIN SE NEOBEJDE BEZ DOBROVOLNÍKŮ

V sobotu 24. 4. 2021 proběhne jarní část celostátní Sbírky potravin – den solidarity, při kterém může každý pomoci darem trvanlivých potravin a drogerie potřebným. Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco, Rohlik.cz a Košík.cz. Hlavním přepravním partnerem je Raben Logistics Czech. Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, jež pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. 

Nosným prvkem každé sbírkové akce je pomoc dobrovolníků. Jejich úkolem je v první řadě informovat zákazníky jednotlivých obchodů o konání sbírky, o tom, komu je pomoc určena a co je možné darovat. Pro tyto účely rozdávají informační letáky se seznamem potravin a drogerie vhodných k darování u vchodu do obchodu. Další vybírají potraviny a drogistické zboží od dárců do připravených nákupních košíků za pokladnami a dále skládají vybrané zboží do vyčleněných krabic tak, aby bylo připraveno k odvozu potravinovou bankou či jinou neziskovou organizací. Skupiny dobrovolníků v určité lokalitě mají vždy své koordinátory, kteří mají organizaci sbírky v daném místě na starost.