logo Foxconn_web

SPOLEČNOST FOXCONN SPOUŠTÍ VLASTNÍ POLITIKU DOBROVOLNICTVÍ

Jako společensky odpovědná firma se Foxconn Česká republika rozhodla v loňském roce navrhnout firemní politiku dobrovolnictví, která pomůže tuto záslužnou činnost šířit mezi svými zaměstnanci. Nová koncepce byla spuštěna od 1. 1. 2021. Každý zaměstnanec bude mít díky ní nově nárok na vyčerpání jednoho dne v kalendářním roce na dobročinné aktivity dle vlastního výběru. Tzv. „Help Day“ bude proplácen a s výběrem formy pomoci či organizace zaměstnancům pomůže oddělení Compliance, které má přípravu i realizaci politiky dobrovolnictví na starosti. Foxconn podpoří za čtvrtletí minimálně dvě akce pořádané neziskovými organizacemi, jak regionu Pardubice, tak na Kutnohorsku. Jejich seznam bude každý rok sestavovat Komise pro dobrovolnictví, v níž jsou svými „ambasadory“ zastoupeny všechny divize firmy. Na tyto kontaktní osoby se mohou zaměstnanci společnosti rovněž kdykoliv obracet s náměty na akce či na zlepšení firemní politiky dobrovolnictví.

Dobrovolnictví pro zaměstnance Foxconnu není však úplnou novinkou. Mnoho z nich se mu už delší či kratší dobu ve svém volném čase věnuje.  Mohou tak být inspirací pro své kolegy a pomoci posunout tuto myšlenku dál, což dokládají i následující řádky:

„V září 2019 se mi naskytla příležitost zapojit se do výuky českého jazyka v organizaci Most pro, která pomáhá dětem cizinců v jejich integraci a odstranění komunikační bariéry. Vzhledem k tomu, že téměř 80 % těchto dětí má alespoň jednoho z rodičů v řadách společnosti Foxconn, byla to pro mě jasná volba. Trávíme společně hodinu týdně a v současné době probíhá výuka na dálku. Jsem nadšená, že se ke mně od letošního září přidali další dva kolegové, kteří tak pomohou i šířit dobré jméno naší firmy.“  Radka Svobodová, Compliance Manager

„K dobrovolnictví jsem se dostal víceméně náhodou, když jsem začal před 13 lety trávit svůj volný čas se členy pardubického Junáka. Později jsem se seznámil s Oblastní charitou Pardubice a Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP), které hledají dobrovolníky pro veřejné akce. Díky nim pomáhám například na plese charity, během Dne Země, na spojilské farmě Apolenka při Hravém odpoledni nebo vánoční nadílce, v Ekocentru Paleta či během Pardubické 24. Baví mě na tom všem kontakt s veřejností, příjemně strávený čas i to, že mohu přispět tím, co umím. Jsem proto rád, že se Foxconn podílel na spuštění stránek dobrokraj.cz a dobrokonep.cz, které chtějí propojit poptávku po dobrovolnické pomoci v regionu s dobrovolníky.“  Michael Zajíc, Telecommunication Engineer