JHNJ

TŘI KRÁLOVÉ V LITOMYŠLI OPĚT PŘIJDOU!

Jako každý rok, tak i letos většina Charit v Pardubickém kraji připravuje své záměry pro Tříkrálovou sbírku 2021. V Litomyšli nadcházející Tříkrálová sbírka poběží v trochu jiném režimu, než bylo zvykem, ale dobrou zprávou je, že se i přes současnou složitou situaci uskuteční! Přinášíme zde výzvu koordinátorky dobrovolnického centra Farní charity Litomyšl Veroniky Peterkové.

„Nechceme se vzájemně ochudit o milá, byť krátká, setkání a zvláště o přání štěstí, zdraví a požehnání do roku 2021, která koledníci lidem do domovů tradičně přináší.  Proto naši odvážní koledníci vyzbrojení rouškami a jinými ochrannými prostředky přece jen do ulic na začátku ledna vyrazí. Nemusíte se bát – zdraví je pro nás na prvním místě, nikoho nebudeme vystavovat riziku většímu než je krátké setkání na ulici a souběžně připravujeme i lednovou ONLINE koledu (více na www.trikralovasbirka.cz).

Návštěvu vašich domovů v rámci Tříkrálové sbírky plánujeme na sobotu 9. ledna 2021. Momentálně nedokážeme říci, zda budeme schopni navštívit všechny litomyšlské domácnosti v tento sobotní den, je možné, že zcela netradičně se naši koledníci objeví u vašich dveří i v neděli. Pro ty, které doma nezastihneme a pro ty, kteří se setkání přece jen obávají, je připravena možnost přispět pomocí dárcovské SMS, přes platební bránu, bankovní účet či v rámci ONLINE koledy.

V minulém roce jsme vybrali v Litomyšli a okolních obcích úžasných 623 033 Kč, ještě jednou vám děkujeme za štědrost! Výtěžek z nadcházející Tříkrálové sbírky půjde na provoz Domácí hospicové péče na Litomyšlsku, dále na podporu rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajištění školních a kompenzačních pomůcek či k spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů.

Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojí jako koledníci či jako ti, kteří naše koledníky přivítají ve svých domácnostech a přispějí drobnou částkou na dobrou věc. Pokud si chcete vyzkoušet koledování na vlastní kůži a strávit příjemné chvilky se svými dětmi, kontaktujte nás na tel. 733 741 091 nebo e-mail: dobrovolnik@lit.cz – nejlépe ještě do Vánoc.

Děkujeme za vaši podporu a přispění na věc, která má smysl! Jako malý bonus nabízíme účast v zajímavé soutěži ve výrobě originální tašky pro naše koledníky J – více informací najdete na našem webu www.litomysl.charita.cz nebo na Facebooku.“