005105_05_110909

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA I LETOS TRHLA REKORD

Koledníci v převlečení za biblické tři krále, kteří chodí od domu k domu, aby požehnali jejich obyvatelům, popřáli jim radost, štěstí a zdraví v novém roce a zároveň si vyprosili pomoc pro lidi v nouzi, se v rámci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika, letos již potřiadvacáté vydali do ulic. Do bezmála 26 500 zapečetěných kasiček věnovali štědří dárci více než 155 milionů korun. Celková částka, která se letos v Tříkrálové sbírce sešla, pak pokořila hranici 160 milionů korun.

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky, která probíhala od 1. do 15. ledna 2023 napříč celou naší republikou a v rámci níž proběhl v neděli 8. ledna 2023 i tradiční Tříkrálový koncert vysílaný Českou televizí, je u konce. Štědří dárci letos věnovali na dobročinné účely neuvěřitelných 161,5 milionů korun, což je doposud nejvyšší nashromážděná částka za celou historii sbírky.

„Děkuji všem, kdo se koledování zúčastnili. Štědrost dárců je obdivuhodná,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku tradičně organizuje, a dodává: „Nejen celkový letošní výnos, ale i ,skok‘ oproti loňskému ročníku je rekordní. Velmi za tento skvělý výsledek děkuji tisícům dobrovolníků, dětem, mládeži, dospělým organizátorům i našim koordinátorům, a zejména všem štědrým dárcům za příspěvek i za důvěru. Díky finančním darům budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě jim je výnos Tříkrálové sbírky určen.“

Právě charitní koledníci, na které každoročně nedočkavě čekají ve všech koutech naší země, mají totiž na fantastickém výsledku sbírky a na rekordní výši této částky největší zásluhy – ti do více než 26 400 pokladniček vykoledovali přes 155,1 milionů korun. Detailní letošní výsledky v jednotlivých lokalitách naleznete na webu Tříkrálové sbírky, stejně jako výsledky koledy z předchozích let.

Z výnosu sbírky jsou každoročně financovány desítky projektů, díky kterým se daří rozvíjet činnost Charity a pomáhat potřebným. Ať už je to pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni či dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity v České republice, nebo kofinancování větších projektů, které přesahují hranice naší republiky. To, jak konkrétně využily, nebo plány na to, jak získané prostředky využijí, zveřejňují jednotlivé Charity na webových stránkách Tříkrálové sbírky.

„Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 75 000 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun,“ doplňuje Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka sbírky, a dodává, že během let existence sbírky se ale objevily i další kanály, kterými je možné přispět: systém DMS (neboli dárcovská SMS), převodem na sbírkový účet, relativní novinkou je pak online koleda na webových stránkách. „Tato kasička je otevřená po celý rok,“ uzavírá hlavní koordinátorka.

Zdroj: Charita Česká republika