JHNJ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ POTŘEBUJE NOVÉ DOBROVOLNÍKY

Letošní Tříkrálová sbírka v Moravské Třebové proběhne v delším časovém rozmezí, než tomu bylo v minulých letech, a to od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021. Sbírku bude moravskotřebovská Charita organizovat za přísných hygienických opatření tradičním koledováním s požehnáním. Navíc bude veřejnosti nabídnuta možnost tzv. virtuální kasičky, do které budou moci dárci přispět elektronickou formou v on-line prostředí, kde zadáním PSČ určí, do které Charity bude konkrétní dar přesměrován. Virtuální kasička bude celostátně spuštěna ještě před oficiálním zahájením sbírky na ww.trikralovasbirka.cz.

Jako každý rok, Charita opět uvítá nové dobrovolníky, kteří by byli ochotní se zapojit do koledování. Kromě požehnání, jež koledníci lidem do domovů přinesou, je velkým přínosem této sbírky, že velká část finančních prostředků najde využití v regionu. Z výtěžku sbírky Charita Moravská Třebová plánuje nakoupit další zdravotní pomůcky pro svou půjčovnu pomůcek, pokračovat v přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu a v rozvoji dobrovolnického centra.

Kontaktními osobami Tříkrálové sbírky pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko jsou Tereza Letfusová a Božena Šplíchalová. Na ty je možné se obracet v případě zájmu o dobrovolnictví nebo s dotazy, návrhy na využití sbírky, jako i s případnými problémy, co by při koledování nastaly. Telefon: 733 742 157 a 731 608 323, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz a bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz.