desk-gdcf8ddada_1280

TVOŘÍME DATABÁZI DOBROVOLNICKÝCH ORGANIZACÍ V KRAJI

Jedním z úkolů regionálního dobrovolnického centra (RDC) je zajišťovat v rámci svých aktivit propojování nabídky a poptávky po dobrovolnictví a zprostředkování příležitostí k dobrovolnictví v kraji. Za tímto účelem mimo jiné RDC spravuje databázi dobrovolnických organizací. Vytváří a udržuje tak veřejnou databázi s přehledem lokálních dobrovolnických center, organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky a dalších dobrovolnických organizací (tj. organizací, které si vyhledávají dobrovolníky pouze pro svou vlastní potřebu) působících na území Pardubického kraje. Databáze je členěna na úrovni typů organizací dle zaměření činností dobrovolnictví a lokality, kde je dobrovolnictví realizováno. Databáze je průběžně aktualizována a je veřejně přístupná na portále dobrokraj.cz v souladu s GDPR.

Databáze usnadňuje ostatním organizacím, dobrovolníkům, zástupcům samospráv či firmám nalézt potřebné kontakty na organizace, které s dobrovolníky pracují. Cílem je, aby dávala široké veřejnosti ucelený přehled o realizaci dobrovolnických aktivit v kraji. Snahou našeho regionálního dobrovolnického centra proto je, aby byla co nejvíce obsáhlá. Organizace, které v databázi ještě nejsou zaregistrovány, mohou do evidence vstoupit prostřednictvím vyplnění jednoduchého formuláře.