186291819_3139854942908780_29539850645637714_n

UŽ 25 LET SE DOBROVOLNICE STARAJÍ O CHOD LITOMYŠLSKÉHO CHARITNÍHO ŠATNÍKU

Dobrovolnické centrum při Farní charitě v Litomyšli dlouhodobě pomáhá dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným z Litomyšle a blízkého okolí. Vyhledává a připravuje budoucí dobrovolníky pro dobrovolnou činnost, koordinuje dobrovolnické aktivity a zároveň se snaží motivovat občany k nezištné pomoci druhým lidem. Prostřednictvím dobrovolníků centrum poskytuje pravidelnou vzdělávací a volnočasovou pomoc v 15 zařízeních v Litomyšli, Chocni, Sloupnici, České Třebové, Vysokém Mýtě, Brandýse n. Orlicí nebo Třebovicích, během roku pořádá také jednorázové akce pro svoje klienty i širokou veřejnost. Dobrovolníci pravidelně pomáhají s organizací celostátní Tříkrálové sbírky, Sbírky potravin nebo Běhu novoveskou přírodou.

Jednou z významných aktivit, kde dobrovolníci z Farní Charity Litomyšl působí, je Charitní šatník. Je to skoro neuvěřitelné, ale ten slaví letos 13. května 25. výročí od svého vzniku v roce 1996! Charitní šatník je unikátní v tom, že jeho provoz mají na starosti právě čistě jen dobrovolnice. O šatník se pravidelně stará přes deset dobrovolnic v seniorském věku, které zde stráví ročně okolo 1500 hodin bez nároku na odměnu. Každé pondělí a středu přichází do Lidového domu čtyři party žen, jež pečlivě přebírají darované oblečení, boty, hračky nebo potřeby do domácnosti a starají se o veškerou administrativu spojenou s následným upotřebením těchto věcí ve prospěch osob v nouzi. Dámám za pomoc, kterou za celou dobu působení charitního šatníku věnovaly, patří obrovský obdiv a dík!